• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

5. MAJ – SVETSKI DAN HIGIJENE RUKU


    Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama je deo Globalne kampanje higijene ruku Svetske zdravstvene organizacije (SZO) „Udruženi za sigurnu zdravstvenu zaštitu – operite svoje ruke“. Obeležva se na inicijativu Alijanse za bezbednost pacijenata SZO u 182 zemlje i u oko 22.000 zdravstvenih ustanova. Prevencija i kontrola infekcija, uključujući higijenu ruku, jedan je od najvažnijih elemenata inicijative SZO „Zdravlje za sve“, jer je to praktičan i na dokazima zasnovan pristup sa pozitivnim uticajem na kvalitet nege i bezbednost pacijenata na svim nivoima zdravstvenog sistema, a zdravstveni radnici imaju centralnu ulogu u njegovom ostavrivanju.

   Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obeležava Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama – 5. maja, pod sloganom „Udruženi za sigurnu zdravstvenu zaštitu – operite svoje ruke“.

Fokus je na bezbednom okruženju u institucijama kao ključnom elementu za isticanje značaja higijene ruku u zdravstvenoj zaštiti i njeno unapređenje.

Ciljevi kampanje:

     -   Prepoznavanje važnosti zajedničkog rada na svim nivoima kako bi se uticalo na kulturu/raspoloženje kroz znanje i ponašanje u vezi sa čistim rukama, kako bi se ostvario zajednički cilj bezbednosti i kvaliteta u zdravstvenoj ustanovi.

Ministarstvo zdravlja Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama obeležava aktivnostima koje su u okviru Kampanje za higijenu ruku kontinuirano sprovode tokom cele godine. Povodom 5. maja 2022. godine zdravstvenim ustanovama će biti distribuirani u elektronskoj formi edukativni posteri koji su namenjeni i zdravstvenim radnicima i pacijentima.

Kampanju za higijenu ruku sprovodi Ministarstvo zdravlja RS u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje i Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati