• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Obaveštavamo vas da Institut za javno zdravlje Vojvodine pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine nastavlja sprovođenje programskog zadatka “Unapređenje mentalnog zdravlja porodice – Podrška od samog početka” posebnog programa javnog zdravlja za teritoriju AP Vojvodine za 2021. godinu.

Programski zadatak ima za cilj da osnaži porodicu od momenta formiranja partnerskog odnosa i odluke o zajedničkom životu, preko momenata planiranja roditeljstva i životnih događaja koji mogu da prate taj period kao što su trudnoća, izazovi u trudnoći (spontani pobačaj i sterilitet), do prvih meseci roditeljstva. 

Ovo su životni periodi i događaji koji zahtevaju značajne adaptacije i reorganizacije, kako na psihološkom planu, tako i u svakodnevnom funkcionisanju u svim segmentima (partnerski odnos, odnosi sa porodicom porekla, odnosi sa prijateljima i u poslovnom okruženju), te predstavljaju i izazove za mentalno zdravlje. Tradicionalan stav da trudnoća, porođaj i dobijanje deteta za porodicu predstavlja samo stanje sreće i emocionalnog blagostanja podrazumeva se i generalizuje. Većina trudnica i porodilja, njihovih partera i osoba koje imaju poteškoće u psihičkom funkcionisanju osećaju nelagodu, stid i krivicu da govore o svojim tegobama i obrate se za emocionalnu i stručnu podršku kada bi to bilo korisno.

Ovaj program, s jedne strane nudi savete parovima za negovanje skladnih parnerskih odnosa i brigu o mentalnom zdravlju porodice, a sa druge strane pokreće razgovor o temama o kojima se često ćuti.

U okviru programskog zadatka pored psiholoških tekstova i brošura, organizovane su i onlajn tribine:

• Prve godine zajedničkog života – period usaglašavanja ( utorak 23.11. u 17 časova)

• Kako da se psihološki pripremimo dok čekamo bebu? (utorak 30.11. u 17 časova)

• Podrška porodici sa iskustvom spontanog pobačaja (utorak 7.12. u 17 časova)

• Podrška porodici koja se suočava sa neplodnošću (utorak 14.12. u 17 časova)

• Prvi koraci u roditeljstvu (sreda 22.12. u 17 časova)

 

Tribine se mogu pratiti na društvenoj mreži fejsbuk Podrška od samog početka – Mentalno zdravlje porodice. Na posebnom sajtu (https://festivalmentalnogzdravlja.rs/mentalno-zdravlje-porodice/) programskog zadatka nalaze se psihološki tekstovi i brošure.

U okviru porogramskog zadatka Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodi i ANONIMNO „onlajn“ anketno istraživanje „PROCENA INDIKATORA MENTALNOG ZDRAVLJA TRUDNICA“.  Istraživanje je namenjeno trudnicama i sporovodi se sa ciljem procene na koji način su subjektivno blagostanje, stepen distresa i depresije povezani sa sociodemografskim činiocima, karakteristikama životnog stila, pojedinim indikatorima zdravstvenog stanja i opaženom socijalnom podrškom kod trudnica.

Anketi se pristupa preko adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpb97jvfg64AcPr3mzzkma___x0kH68VBvdUsXlveD63N-5w/viewform

Anketno istraživanje je odobrio Etički odbor, a sprovodi ga tim lekara, specijalista socijalne medicine i psiholog iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. U upitniku se ne prikuplja nijedan podatak o ličnosti.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati