• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Nacionalna nedelja promocije dojenja 27. septembar –02. oktobar 2021.


        Svetska alijansa za podršku dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) inicira kampanju da bi se intenzivirale aktivnosti na zaštiti, promociji i podršci dojenju, a svake godine akcenat je na različitim temama od značaja za dojenje. Na globalnom nivou, dakle Svetska nedelja dojenja je od 1. do 7. avgusta, ali se državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije događaje ili datume u njihovim zemljama. U našoj zemlji Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava se 40. nedelje u godini koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće, a ove godine je u periodu od 27. septembra do 02. oktobra, pod sloganom ”Dojenje je naša zajednička odgovornost ”.  Cilj je povećati znanje i svest o značaju i prednostima dojenja da bi se obezbedila odgovarajuća podrška dojenju u cilju unapređenja zdravlja majke i deteta.

    Dojenje je vitalni deo održivog razvoja i značajna komponenta globalne akcije za okončanje pothranjenosti. Veće stope isključivog (u prvih 6 meseci) i kontinuiranog dojenja mogu biti postignute samo saradnjom u svim sektorima i kroz sve generacije. Važno je i da se skrene pažnja javnosti na značaj pružanja podrške majkama da obezbede detetu ishranu dojenjem, što u kriznim i vanrednim situacijama može spasiti život deteta, a često i majke.

  Dojenje nije samo pitanje koje se tiče žena, niti isključiva odgovornost  žena. Zaštita, promocija i podrška dojenju je kolektivna društvena odgovornost koju svi delimo. Podršku majkama koje doje moguće je i potrebno je obezbediti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža uža, ali i šira porodica. Međutim, veoma je značajna podrška šire zajednice, koja uključuje zdravstvene radnike, savetnike za dojenje, poslodavaca, prijatelje ali pre svega treba da uključi podršku zakonodavca. Dojenje je deo reproduktivnog ciklusa, a žene bi trebalo da budu u mogućnosti da kombinuju dojenje i plaćeni rad bez diskriminacije ili nepovoljnog položaja. Neophodna je zajednička akcija da bismo obezbedili radnu sredinu u kojoj žene u državnom i privatnom sektoru imaju roditeljsku socijalnu zaštitu koja im je potrebna. Dokazi o koristima dojenja su nam dostupni. Poznato je da dojenje smanjuje stope smrtnosti novorođenčadi i odojčadi, odnosno pomaže preživljavanju odojčadi i pomaže im da pravilno napreduju, zatim da ima dugoročne zdravstvene koristi za žene, ali i ekonomske koristi za sve. Zbog toga je dojenje preventivna intervencija sa najvećim potencijalom očuvanja života. To je najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom. Dojenje je ključni faktor preživljavanja, zdravlja i blagostanja odojčadi i majki.

Prednosti dojenja za novorođenče/odojče:

• Obezbeđuje pravilan rast i razvoj

• Podstiče razvoj i sazrevanje odbrambenog sistema

• Smanjuje rizik od gojaznosti, malokrvnosti i  pothranjenosti

• Podstiče razvoj inteligencije

• Štiti od mnogih bolesti i infekcija

• Smanjuje rizik od proliva

• Smanjuje rizik od pojave alergija

• Smanjuje rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta.

Prednosti dojenja za majku:

• Pomaže uspostavljanju emocionalne veze sa detetom

• Smanjuje krvarenje posle porođaja

• Doprinosi normalizaciji telesne mase

• Smanjuje rizik od pojave osteoporoze

• Smanjuje rizik od pojave malignih oboljenja dojke i jajnika

• Smanjuje rizik od postporođajne depresije

• Smanjuje rizik pojave anemije.

   

Autor: Dr Zorica V. Dragaš, Specijalista socijalne medicine

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati