• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Međunarodni dan mladih, 12. avgust 2021. godine


 - Akcija na Prozivci „Ja znam...i mogu da biram!“


  Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih, “Transformacija prehrambenih sistema: inovacije mladih za ljudsko i planetarno zdravlje, ističe da uspeh ovakvih globalnih napora nije moguć bez značajnog učešća mladih. Mladi su na prvoj liniji borbe za izgradnju bolje budućnosti za sve.

Priznato je da postoji potreba za inkluzivnim mehanizmima podrške koji osiguravaju mladima da i dalje povećavaju učešće, kolektivno i pojedinačno, na obnovi planete i zaštiti života, u globalnim naporima na transformaciji sistema hrane. S obzirom na to da se očekuje da će se svetsko stanovništvo u narednih 30 godina povećati za 2 milijarde ljudi, brojni akteri su prepoznali da jednostavno proizvođenje veće količine zdravije hrane na održiviji način neće osigurati dobrobit ljudi i planete. Moraju se rešiti i drugi ključni izazovi, poput međusobnih veza istaknutih u Agendi održivog razvoja 2030, uključujući smanjenje siromaštva, socijalnu inkluziju, zdravstvenu zaštitu, očuvanje biodiverziteta i ublažavanje klimatskih promena.

  Tokom Foruma mladih istaknuta su brojna pitanja i prioriteti, uključujući uticaj pandemije COVID-19 na zdravlje ljudi, životnu sredinu i sistem ishrane. Sistemi ishrane ne uključuju samo načine na koji hranu dopremamo sa farmi do stola, već i sve procese i infrastrukturu uključene u ishranu stanovništva, kao i negativne eksterne faktore koji mogu nastati tokom ovog procesa, poput zagađenja vazduha i okeana, kao i degradacije zemljišta. Postoji i rizik od zoonoza, bolesti koje mogu biti rezultat neodržive prakse u poljoprivredi i klimatske krize. Zdravlje stanovništva je, takođe, ključno u rešavanju izazova sistema hrane, posebno jer hronične bolesti povezane sa ishranom, poput gojaznosti, dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i nekih oblika raka, doprinose globalnom opterećenju bolestima.

  Kroz obrazovanje mladih, angažovanje, inovacije i preduzetnička rešenja, ovogodišnji Međunarodni dan mladih ima za cilj da mladima pruži platformu za nastavak aktivnog uključenja od Foruma mladih (ECOSOC Youth Forum) do samita o sistemima hrane na visokom nivou. Mladi imaju pokretačku i kreativnu snagu, i posvećenost, ali su im potrebni saveznici. Vođeni strategijom za mlade u sistemu UN do 2030. UN jačaju svoj rad za mlade i sa mladima širom sveta. Ove godine Međunarodni dan mladih će praktično organizovati DESA (Odsek za inkluzivni socijalni razvoj Odeljenja za ekonomska i socijalna pitanja UN) u partnerstvu sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu UN (FAO) i Glavnom grupom za decu i mlade.

  Na dan obeležavanja Međunarodnog dana mladih održaće se vebinar, uz korišćenje novih komunikacionih tehnologija,koji če istražiti ulogu koji mladi mogu odigrati u postizanju pravednijih i održivijih sistema ishrane. Ovaj dijalog će uključiti mlade koji su angažovani u ovim oblastima, kao i sve zainteresovane iz različitih sfera života, a biće promovisane inovacije, razmena znanja i angažovanje mladih na visokom političkom nivou.Vebinar je osmišljen u vidu brojnih okruglih stolova koje se fokusiraju na različite teme, uključujući planetarno zdravlje, ishranu i zdravlje, obrazovanje, inovacije i autohtone zajednice. Događaj će omogućiti i, takođe, pozvati mnogo učesnika, uključujući države članice, omladinske organizacije i akademske zajednice da zajedno sa mladima učestvuju u izgradnji inkluzivnog, pravičnijeg i održivog razvoja za sve.

Više informacija: https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2021.html


Prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine

Načelnik Centra za promociju zdravlja

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati