• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Najava akcije u MZ Čantavir

 

   Centar za promociju zdravlja, u partnerstvu sa Domom zdravlja Subotica i Crvenim krstom Subotica, planira 15. juna u terminu od 8 do 11 časova održati akciju u prostorijama MZ Čantavir, ul. Maršala Tita 38. Svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI (indeks telesne mase ili stepen uhranjenosti). Merenja će se vršiti na vagi Tanita BC 545N koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Svi pušači će moći izmeriti vrednosti ugljen-monoksida u izdahnutom vazduhu i dobiti savete za prestanak pušenja. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja.

  

Prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine

Načelnik Centra za promociju zdravlje

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati