• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Urođeni i stečeni poremećaji štitne žlezde”
drugi domaći kurs A-1-1298/17
predavači 8 bodova, učesnici 4 boda

Opšta bolnica Subotica je akreditovala kurs gde je lekar iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica jedan od pet predavača.

Program osmislili i realizovali:
- prim. dr sci. med. dr Jasmina Durković, genetičar iz Opšte bolnice Subotica
- dr Nataša Vukadinović, ginekolog iz Opšte bolnice Subotica
- mr sci. med. dr Branka Milisavljević, neonatolog iz Opšte bolnice Subotica
- dr Klara Tucić, endokrinolog iz Opšte bolnice Subotica
- prim. mr sci. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine iz Zavoda za javno zdravlje Subotica

Kurs je realizovan:

  • 31. oktobra 2017. godine u Opštoj bolnici Subotica za zaposlene ove zdravstvene ustanove
  • 27. marta 2018. godine u Zavodu za javno zdravlje Subotica za zaposlene Zavoda i DZ Subotica

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati