• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

„Moždani udar – preveniraj i reaguj odmah“
drugi domaći kurs A-1-800/17
predavač 8 boda, učesnici 4 boda

Živimo u vremenu brzih promena i time uslovljenog tempa života. Uzimanje brze, masne i nezdrave hrane uz stres i premalo fizičke aktivnosti, te druge faktore rizika na kraju manifestuju bolest. Ateroskleroza, dijabetes melitus, hipertenzija, alkoholizam, nikotinizam, stres, niski socijalni uslovi i drugi spoljašnji faktori podstiču nastanak cerebrovaskularnih bolesti. Od moždanog udara godišnje umre onoliko ljudi koliko zajedno umre od karcinoma, HOBP, nesrećnih slučajeva i šećerne bolesti.
Akcenat treba staviti na prevenciju moždanog udara, kako primarnu  tako i na sekundarnu. Savremeni pristupi brzog zbrinjavanja moždanog udara su pokazali pozitivne efekte i kod nas. Benefiti i preventivna uloga mediteranske ishrane u nastanku bolesti krvnih sudova, hroničnih neurodegenerativnih bolesti i neoplazmi, kao i gojaznosti i dijabetesa je dokazana u brojnim randomiziranim studijama.
Cilj edukacije ovog kursa je upoznavanje zdravstvenih profesionalaca sa javnozdravstvenim problemom moždanog udara koji pogađa sve mlađu populaciju i predstavlja novi izazov za zdravstvenu struku, zahtevajući aktivan i potpuno nov pristup u sprovođenju mera prevencije, ali i brzog zbrinjavanja i lečenja ovih oboljenja. Očekuje sa da kurs unapredi profesionalne kompetencije zdravstvenih radnika, kao i primenu mera prevencije i lečenja moždanog udara.
Ciljnu grupu čine zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici.

Program osmislili i realizovali:
- prim. mr sc med Nada Kosić Bibić, iz Zavoda za javno zdravlje Subotica
- dr Verica Dronjak, spec. opšte medicine DZ Subotica
- dr Nikola Gavrilović, na specijalizaciji, Sl. opšte medicine, DZ Subotica

Kurs je realizovan:
- 14. marta 2017. godine u prostorijama ZJZS za sve lekare i sve ostale zdravstvene radnike ove zdravstvene ustanove

- 25. aprila 2017. godine u prostorijama DLV-SLD Podružnica Subotica za zaposlene DZ Subotica

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati