• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

„Nove pretnje-nove zavisnosti kod adolescenata“
on line test A-1-551/17
autor 6 bodova, učesnici 4 boda

Cilj edukacije ovog kursa je da upoznava zdravstvene profesionalace sa novim psihoaktivnim supstancama i savremenim bolestima zavisnosti koje pogađaju najviše adolecente i koje predstavljaju novi izazov za celu zdravstvenu struku i zahtevaju aktivan i potpuno nov pristup u sprovođenju mera prevencije sa stvaranjem široke mreže partnera u lokalnoj zajednici i celokupno angažovanje zajednice
Korišćenje psihoaktivnih supstanci, uključujući i nove psihoaktivne supstance, u svetu i kod nas su dostigli prevalenciju koja je zabrinjavajuća. Nove društveno-ekonomske okolnosti i intenzivan razvoj nauke i tehnologije rezultirali su pojavu novih oblika zavisnosti, nazvane nehemijskim oblicima zavisnosti. U ovu grupu spadaju zavisnost od interneta, kao potpuno nov entitet, kao i zavisnost od kockanja.

Ciljnu grupu čine zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici.
Očekuje se da će kurs unaprediti profesionalne kompetencije zdravstvenih radnika, kao i unaprediti primenu mera prevencije i kontrole bolesti zavisnosti.

Sadržaj online testa:

  1. pre rešavanja testa pripremljene Power Point prezentacije i tekst u Word-u, za pripremu 2 sata
  2. test sadrži 40 pitanja, za rešavanje 2 sata

Online test osmislile:
prim. mr sc. med. Nada Kosić Bibić, spec. soc. medicine iz ZJZ Subotica
mr sc. med. Dragana Zarić, spec. soc. medicine iz DZ Novi Sad

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati