• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica
Rad sa studentskim parlamentima

U drugoj polovini marta 2010. godine obavljeni su prvi kontakti sa predstavnicima studentskih parlamenata svih subotičkih fakulteta sa ciljem da se uključi što veći broj studentata u aktivnosti Kampanje “Ostavi i pobedi 2010”, kao i  da se motiviše što veći broj studenata koji puše da ostave pušenje i okrenu se ka “putu zdravlja”. Po dobijanju saglasnosti i spremnosti svih studentskih parlamenata da uzmu učešće umnožen je i distribuiran potreban materijal za uključenje u aktivnosti ovogodišnje Kampanje – posteri, prijavni listići za pušače i podržavaoce, kao i pravila za učešće u Kampanji. U periodu prijavljivanja u Kampanju, tokom meseca aprila, upriličen je obilazak svih studentskih parlamenata subotičkih fakulteta i dogovoreni su dalji oblici saradnje – motivacione tribine za studente pojedinih fakulteta, druge aktivnosti – npr. izrada reklamnih spotova i sl.  

Saradnja je ostvarena sa studentskim parlamentima:

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati