• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica
Edukacija zdravstvenih radnika

Zavod za javno zdravlje Subotica je organizovao, uz podršku sa Podružnicom SLD Čačak i Institut om za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” iz Beograda, interaktivni edukativni seminar sa radionicama iz programa Kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom „Uloga zdravstvenih radnika u rešavanju problema upotrebe duvana u svakodnevnoj praksi”. Edukacija je sprovedena 19. aprila u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica.

Program je namenjen lekarima, sestrama i zdravstvenim saradnicima koji rade na poslovima primarne prevencije i promocije zdravlja. Ovom prilikom su u okviru pripreme nacionalne kampanje  „Ostavi i pobedi” 2010. godine edukovani i motivisani zdravstveni radnici za pružanje stručne pomoći pušačima koji žele da ostave duvan.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati