• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

FLAŠIRANE VODE

"Voda je opšte nasleđe čiju vrednost moraju svi poznavati, zadatak je svakog da njom ekonomiše i da je pažljivo koristi" - iz Evropske povelje o vodi.

Život se ne može zamisliti bez vode. Nedovoljna količina vode za zadovoljenje fizioloških i higijenskih potreba utiče štetno na zdravlje ljudi. U današnje vreme je flaširana voda je postala deo životnog stila. Zahvaljujući marketinškom pristupu i širokom spektru vrsta koje su dostupne potrošaču, pristupačnoj ceni, flaširane vode u mnogome zamenjuju vodu iz česme. Po podacima Earth Policy Institute (EPI) potrošnja flaširane vode u svetu je udvostručena u periodu od 1999. do 2004. godine i dostigla je 154 biliona litara godišnje.

Život se ne može zamisliti bez vode. Nedovoljna količina vode za zadovoljenje fizioloških i higijenskih potreba utiče štetno na zdravlje ljudi. U današnje vreme je flaširana voda je postala deo životnog stila. Zahvaljujući marketinškom pristupu i širokom spektru vrsta koje su dostupne potrošaču, pristupačnoj ceni, flaširane vode u mnogome zamenjuju vodu iz česme. Po podacima Earth Policy Institute (EPI) potrošnja flaširane vode u svetu je udvostručena u periodu od 1999. do 2004. godine i dostigla je 154 biliona litara godišnje.

Saveti pri kupovini i skladištenju flaširane vode

« Pre svega obratiti pažnju na etiketu koja treba da bude uočljiva, jasna i čitka.
Neophodno je da sadrži osnovne podatke o osobinama i hemijskom sastavu flaširane vode, naziv i sedište proizvođača, naziv izvorišta, datum proizvodnje i rok upotrebe.
Naročito obratiti pažnju da li je voda pod stalnim nadzorom, odnosno kontrolisanog kvaliteta i mikrobiološke ispravnosti od strane ovlašćene ustanove.
«Proveriti na etiketi ukupan sadržaj mineralnih materija.
Prirodne mineralne vode se dele na: prirodnu vrlo slabo mineralnu vodu kod koje je sadržaj mineralnih soli računat kao suvi ostatak na 180ºC manji od 50 mg/l, prirodnu slabomineralnu (niskomineralnu) vodu čiji je sadržaj mineralnih soli manji od 500 mg/l, prirodnu mineralnu vodu kod koje je sadržaj mineralnih soli između 500 i 1500 mg/l i prirodnu mineralnu vodu bogatu mineralnim solima kod koje je sadržaj mineralnih soli veći od 1500 mg/l.
«Flaširana voda može biti negazirana, koja u sebi ne sadrži ugljen dioksid, prirodno gazirana mineralna voda u kojoj je sadržaj CO2 posle dekantacije i u boci isti, prirodna mineralna voda pojačana ugljen dioksidom sa izvora čiji je sadržaj ugljen dioksida koji inače potiče iz istog izvora ili izvorišta veći od sadržaja koji je ta mineralna voda imala na izvoru, gazirana prirodna mineralna voda kojoj je dodat CO2 koji ne potiče iz istog izvora kao voda.
«Roditelji koji upotrebljavaju flaširanu vodu za pripremu dečjih mlečnih formula moraju da obrate pažnju na koncentraciju fluorida u dotičnoj vodi. Ukoliko je sadržaj nizak potrebno je dodati tablete fluorida radi obezbeđenja pravilnog razvoja zuba. Za pripremu hrane za odojčad i malu decu može se koristiti prirodna slabomineralna (niskomineralna) voda.
«Potencijalni zdravstveni rizik nosi ambalaža za flaširanu vodu. U velikoj meri je zastupljena plastična ambalaža koja se proizvodi od polivinil hlorida(PVC) ili polietilena (PET,HDPE,PE). Istraživanja pokazuju da dužim stajanjem na sobnoj ili višoj temperaturi dolazi do otpuštanja sastojaka iz plastične flaše u vodu, od kojih su neke kancerogene (npr. vinil hlorid iz PVC ambalaže).
Za razliku od vode iz česme, flaširana vode se ne dezinfikuju hlorom koji ima produženo - rezidualno dejstvo.
Shodno navedenom, preporučuje se skladištenje flaširane vode u hladnoj prostoriji ili frižideru, obzirom da se na sobnoj ili višoj temperaturi podstiče rast bakterija, a iz plastične ambalaže se povećava otpuštanje štetnih materija u vodu.
«Najbolji odnos mineralnih materija kalcijuma i magnezijuma u mineralnim vodama je 2:1, uz napomenu da je povoljan sadržaj magnezijuma najmanje 90 mg/l. Od velikog zdravstvenog značaja je i sadržaj natrijuma u vodi koji bi trebalo da se kreće do 10 mg/l, što je od velike važnosti za kardiovaskularne i bubrežne bolesnike, kao i za trudnice i malu decu.

Poređenje sadržaja mineralnih materija u nekim flaširanim vodama iz prometa

NAZIV
TIP IZVORA I VODA
NATRIJUM
KALCIJUM
MAGNEZIJUM
FLUOR
Aqua viva
prirodna izvorska slabomineralna voda
13,7
83
19,4
0,11
Vlasinska Rosa
negazirana prirodna slabomineralna, izvorište Jakov Do
2,70
11,21
0,97
-
Voda voda
prirodna izvorska voda
37,9
77,67
15,79
0,48
Vrnjci
prirodna slabomineralna
2,6
27,8
9,6
-
Vrnjci
prirodna mineralna voda, gazirana, Rimski izvor
494
75
68
2
Duboka
prirodna mineralna voda, gazirana
56
242
19
-
Aqua bella
prirodna mineralna voda
100,7
31,63
32,08
-
Prolom
slabomineralna, negazirana
42,8
2,2
0,05
0,2
Eko voda
prirodna izvorska voda
32,24
46,85
14,82
0,2
Knjaz Miloš
prirodna mineralna, gazirana voda
288
132,1
29,9
1,8
Mivela
prirodna mineralna voda blago gazirana
129
27
332
-
Karađorđe
prirodna mineralna voda gazirana sa selenom i dodatkom CO2
312
129
80
-
Vujić voda
prirodna slabomineralna negazirana voda sa izvora Petnica
2,7
99,3
21,6
-

Bitno je naglasiti da je pr

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati