• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

Sadržaj cigarete

Autor:Mr s. med. Nada Kosić Bibić

Nikotin

 • Alkaloid koji izaziva zavisnost
 • Dosis toxica (toksična doza) 0,003 - 0,005 g
 • Dosis letalis (smrtna doza) 0,04 - 0,06 g

Blokira prenos nervnih impulsa u ganglijskim sinapsama nervnog sistema. Prvo deluje razdražujuće, a onda depresivno. Do mozga stiže za 7-8 sec. Dovodi do porasta krvnog pritiska i ubrzava rad srca. Sužava krvne sudove pa je dotok krvi do srca i mozga snižen.

Ugljen Monoksid

Jedan od najjačih otrova sa velikim afinitetom prema hemoglobinu - nastaje karboksihemoglobin koji blokira snabdevanje celog organizma kiseonikom. Zato se javlja glavobolja, vrtoglavica, poremećaj u disanju i grčenje krvnih sudova.

Katran

 • Lepljiva materija braon boje koja se deponuje u plućima. Sadrži više od 200 komponenti, od kojih su mnoge toksične, 60 mogu da izazovu tumore.
 • Oštećuje sluznicu – sitne treplje i sužava obim bronhiola u plućima otežavajući čišćenje pluća – pušački kašalj, i olakšava nastanak plućnih infekcija.
 • Poslednja trećina cigarete sadrži više katrana, nikotina i ostalih otrova, nego prve dve trećine zajedno.

Ugljovodonici – vrlo su interesantni zbog svoje hronične toksičnosti. Deluju direktno nadražajno te su odgovorni za hronični bronhitis pušača i imaju kancerogeno dejstvo.

Cijanovodonična kiselina - CN - dosis letalis (smrtna doza) je 0,05 g - inhibira disanje ćelija blokadom fermenata disanja, te se zato javlja nedostatak kiseonika, vrtoglavica, smetnje vida i gračevi mišića.

Adehidi – pored ostalih i farmaldehid. Svi nadražuju disajne puteve.

Amonijak – daje specijalni, nadražujući miris duvanu koji sagoreva. U organizmu može dovesti do krvarenja i slabljenja desni. Na sluznici usta i nosa izaziva sniženje sposobnosti čula ukusa i mirisa, dok na sluznici grkljana može da izazove neizlečive posledice.

Fenol - otrov koji nagriza i veoma oštećuje tkivo. Gusti duvanski dim, svojom toplotom do 600C pravi bezbolne opekotine po disajnim putevima, pri čemu ponavljana opekotina može i maligno da se izmeni.

Tehnolozi duvanske industrije u cilju postizanja komercijalnih efekata dodaju i materije koje su otrovne a neke i kancerogene (azbest - omogućava duže zadržavanje pepela na cigareti, titan itd.)

PolonijumR - radioaktivni polonijum i fosfatna đubriva, koja se dodaju zemljištu da bi se povećao prinos i poboljšao ukus duvana, sadrže uran i njegove potomke posle raspada. Još 1974. godine utvrđeno da izaziva rak.

Za vreme tinjanja cigarete, stvaraju se nerastvorljivi kristali radioaktivnog olova, radioaktivnog polonijuma i kalcijum fosfata, koji se talože u ćelijama ispod sluzokože disajnih puteva. Poluživot radioaktivnog olova je 22 godine tako da ono predstavlja trajni izvor radioaktivnog polonijuma, koji sad zrači sluzokožu disajnih puteva dugi niz godina nakon što je pušač ostavio duvan.

Partneri:

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati