• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Телефон Фаx

В.д. директора Завода за јавно здравље Суботица
др Весна Вукмировић
директор@зјзс.орг.рс или инфо@зјзс.орг.рс
Завод за Јавно здравље Суботица, Змај Јовина 30
24000 Суботица


024/571-333
024/41-56-703

024/571-333
Сарадник за управљање квалитетом
Гордана Петровић, дипл. биолог
координатор@зјзс.орг.рс

024/571-192

024/571-333
Начелник центра за промоцију здравља
Спец. др мед. Нада Косић Бибић
промоција@зјзс.орг.рс

024/601-069 024/571-333
Начелник центра за анализу, планирање и организацију
здравствене заштите и информатику и биостатистику у здравству
Спец. др мед. Снежана Пинтер
снезана.пинтер@зјзс.орг.рс

024/571-193 024/571-333
Начелник центра за превенцију и контролу болести
Спец. др мед. Драгица Ковачевић Берић
епидемиологија@зјзс.орг.рс или драгица.ковацевиц-бериц@зјзс.орг.рс

024/571-197 024/571-333
Начелник центра хигијене и хумане екологије
Спец. др мед. Сања Дарваш
хигијена@зјзс.орг.рс

024/571-187 024/571-074

Начелник центра за микробиологију
Спец. др мед. Сњежана Маврак
сњезана.маврак@зјзс.орг.рс

024/572-531

024/571-333

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
Габриелла Љубовић, дипломирани економиста
габриелла.љубовиц@зјзс.орг.рс

024/571-030
024/571-333

Руководилац правних, кадровских и административних послова
Крсто Баћовић, дипломирани правник
правник@зјзс.орг.рс

024/572-585
024/571-333

Шеф одсека набанке
Недељка Шотра Банић, дипломирани инжењер технологије
набавка@зјзс.орг.рс

024/571-185
024/571-333

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati