• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

„Квалитет управљање ризицима“
други домаћи курс А-1-1980/18
предавач 8 бода, учесници 4 бода

    У вишедеценијској тежњи сталног унапређења квалитета здравствене заштите у Србији наметнула се и потреба управљања ризицима, као виталне компоненте доброг менаџмента и укупног квалитета. Управљање ризицима у систему здравствене заштите је континуиран и значајан процес јер се ризици могу јавити у сваком делу, процесима и функцијама здравственог система и могу значајно утицати на квалитет пружене здравствене услуге, али и на безбедност и задовољство корисника и запослених, као и на саму инфраструктуру. Специфичност, комплексност, мултидисциплинарност и висока персонализованост здравствене услуге захтева усредсређеност на свих седам принципа квалитета и постављање пацијента у центар пажње.
    У циљу управљања ризицима код запослених у здравству треба развијати свест о значају управљања ризицима путем промовисања „размишљања заснованог на ризицима“, а неопходна је његова свакодневна примена у сваком сегменту здравственог система. Примена оваквог начина размишљања може да помогне да се развије проактивна и превентивна култура која се усредсређује на боље функционисање и побољшавања и на примарном и на секундарном нивоу здравствене заштите омогућавајући пружање услуга елиминишући или смањујући непотребне трошкове.
    Управљање ризиком је пракса у којој постоје процеси, методе и средства. Први корак у том поступку је анализа утврђених ризика  која се састоји од процене, управљања и комуникације о ризику. Процена ризика, као део анализе ризика, представља поступак који се састоји од идентификације и описа опасности, процене изложености становништва и описа ризика по здравље. За све наведене поступке постоји одговарајућа методологија коју прописују међнародно признати стандарди. Њиховом применом у здравственом систему могу се дефинисати мере за избегавање ризика, елиминисање ризика или преузимање ризика да би се остварила прилика за унапређење успостављеног здравственог система. 

    Циљ едукације овог курса је упознавање и оспособљавање здравствених професионалаца за примену размишљања заснованог на ризику и ширу примену мера усмерених на управљање ризицима, а све у циљу сталног унапређења квалитета рада у здравственом систему. Очекује са да курс унапреди професионалне компетенције здравствених радника и да их мотивише да управљају ризицима и стално унапређују квалитет рада.
Циљну групу чине здравствени радници и здравствени сарадници.

Програм осмислили и реализовали:
- Прим. мр сц. мед. др Нада Косић Бибић, спец. социјалне медицине и члан Комисије за унапређење квалитета Завода за јавно здравље Суботица
- Др сци. мед. Гордана Кртинић,  спец. епидемиологије и помоћник директора за квалитет Опште болнице Суботица
- Др Ливиа Варга, педијатар и координатор за акредитацију ДЗ Бачка Топола
- Драга Колар, дипл. инг. хемије, заменик координатора SQ

Курс је реализован:
- 08. новембра 2018. године у просторијама ЗЈЗС за све лекаре и све остале здравствене раднике ове здравствене установе
- 21. децембра 2018. године у просторијама Опште болнице Суботица за запослене ОБ Суботица
- 23. маја 2019. године у просторијама ДЗ Бачка Топола за лекаре ове здравствене установе

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati