• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

„Ishrana kao prevencija nastanka malignih bolesti“
Stručni sastanak  D-1-1141/17
predavač 2 boda, učesnici 1 bod

 Maligne bolesti spadaju u grupu hroničnih masovnih nezaraznih bolesti od kojih ljudi sve učestalije oboljevaju. Prema podacima iz 2012. godine svake godine od raka oboli 14,1 milion osoba u svetu. Procena rasta u naredne dve decenije je 22 miliona obolelih godišnje.
Maligne bolesti su samo u malom procentu (oko 10%) rezultat delovanja genetskih faktora; smatra se da većina slučajeva nastaje pod uticajem našeg ponašanja i uticaja sredine.
Najbolji način borbe protiv malignih bolesti je primarna prevencija.
Pet vodećih faktora rizika malignih bolesti na koje možemo uticati su: povećan BMI, fizička neaktivnost, nepravilna ishrana, pušenje i neumereno konzumiranje alkohola.
Faktori rizika na koje ne možemo uticati su pol, genetika i starenje.
Nezdrave navike u ishrani povećavaju rizik nastanka raka debelog creva, jednjaka, dojke, materice i bubrega. Na rizik za nastanak raka utiču: izbor vrste hrane, kvalitet i način pripremanja namirnica kao i ukupan kalorijski unos.

Cilj edukacije ovog stručnog sastanka je upoznavanje i osposobljavanje zdravstvenih radnika da unaprede  profesionalnu kompetenciju, kao i da primene ishranu kao način prevncije nastanka malignih bolesti.

Ciljnu grupu čine zdravstveni radnici: medicinske sestre i zdravsteni tehničari.

Program osmislila i realizovala:
- Nada Macura, Viši dijetetičar- nutricionista iz Zavoda za javno zdravlje Subotica

Kurs je realizovan:
- 15. novembra 2017. godine u prostorijama DLV-SLD podružnica Subotica za medicinske setre i zdravstvene tehničare
- 08. februara 2018. godine u prostorijama DLV-SLD podružnica Subotica za medicinske setre i zdravstvene tehničare
- 17. maja 2018. godine u prostorijama DLV-SLD podružnica Subotica za medicinske setre i zdravstvene tehničare

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati