• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

„Kvalitet i bezbednost pacijenata“
drugi domaći kurs A-1-2075/17
predavači 8 bodova, učesnici 4 boda

Posledice infekcija dobijenih tokom lečenja i/ili infekcija povezanih sa dravstvenim intervencijama se ogledaju u povećanom broju smrtnih slučajeva, produženom lečenju, kao i značajno povećanim troškovima zdravstvene zaštite. Evropski podaci ukazuju da se prevalencija bolničkih infekcija kreće u bolnicama od 4,6% do 9,3%, što odgovara broju slučajeva od oko 5 miliona bolničkih infekcija. Problem bezbednosti hirurške prakse je globalni izazov, pa je SZO definisala i smernice za bezbednost u hirurgiji. Neželjeni događaji predstavljaju veliki izazov u bezbednosti pacijenata. Brojna istraživanja pokazuju da se mnogi neželjeni događaji mogu sprečiti (oko 40%). Postoje mnogobrojni alati kvaliteta koji se mogu i moraju primenjivati u zdravstvenoj delatnosti. Primena jednostavnijih ili složenijih alata kvaliteta smanjuje stepen rizika i troškove u pružanju usluga, povećava poverenje kod pacijenata i stepen priznavanja pružene usluge.
Cilj edukacije ovog kursa je upoznavanje i osposobljavanje zdravstvenih profesionalaca za široku primenu mera usmerenih na povećanje bezbednosti pacijenata, kao i pružanje bezbedne, efikasne, savremene, zasnovane na dokazima, adekvatne i pravovremene zdravstvene usluge.
Ciljnu grupu čine zdravstveni radnici: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari i zdravstveni saradnici.

Program osmislili i realizovali:
- prim. mr sci. med. dr Nada Kosić Bibić, član Komisije za upravljanje kvalitetom iz Zavoda za javno zdravlje Subotica
- dr Snežana Pinter, član Komisije za upravljanje kvalitetom iz Zavoda za javno zdravlje Subotica
- dr Livia Varga, koordinator za akreditaciju iz Doma zdravlja „Dr Hadži Janoš“ Bačka Topola
- dr sci. med. Gordana Krtinić, pomoćnik direktora za kvalitet i upravljanje rizikom iz Opšte bolnice Subotica
- Gordana Petrović, koordinator SQ iz Zavoda za javno zdravlje Subotica
- Draga Kolar, zamenik koordinatora SQ iz Zavoda za javno zdravlje Subotica

Kurs je realizovan:
- 09. novembra 2017. godine u prostorijama ZJZS za sve lekare i sve ostale zdravstvene radnike ove zdravstvene ustanove

- 26. aprila 2018. godine u prostorijama DZ „Dr Hadži Janoš“ Bačka Topola za zaposlene ove zdravstvene ustanove

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati