• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

СИСТЕМ  КВАЛИТЕТА У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА

    Значај превентивне медицине је у дефиницији њеног садржаја деловања у правцу што свеобухватнијег сазнања о квалитету животне средине, а посебно о човеку који може да има утицаја у позитивном или негативном смислу на своје здравље. Полазећи од тога дефинишу се потребне мере са циљем потенцирања корисних и сузбијања или елиминисања штетних утицаја по здравље човека.
    Сложеност и значај проблематике са једне и интензивна динамика развоја техничких и технолошких достигнућа са друге стране, захтевају од свих функција Завода за јавно здравље Суботица као носиоца превентивно медицинске делатности, а нарочито од лабораторија, перманентно унапређење квалитета рада.
    Од оснивања првих функција превентивне медицине у Суботици 1912. године са идентитетом Градског физиката са садржајем хемијске лабораторије и станице за делатности дезинфекције, дезинсекције и дератизације до данас, присутна је стална тежња за ширењем обима и квалитета сазнања о ресурсима из окружења човека. При овом се посебно води брига о поузданости добијених резултата испитивања, на основу којих се истичу информације од великог значаја за очување и унапређење здравља становништва и заштиту животне средине.

            Настојећи да одржи и унапреди континуитет добре лабораторијске праксе и систем квалитета рада у области свих облика превентивне медицине, а нарочито лаборторијских испитивања, руководство Завода за јавно здравље у Суботици се новембра 1995. године определило да уведе Систем квалитета у складу са захтевима стандарда JUS ISO 9002 и изврши акредитовање лабораторијских испитивања према стандарду JUS EN 45001 и JUS ISO/IEC Упутство 25.

            Систем квалитета се од тада стално примењује, одржава и унапређује. Исход је:

 • усаглашеност система менаџмента квалитетом са захтевима стандарда

SRPS ISO 9001:2015

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(акредитациони број:  01-054)

SRPS EN ISO 15189:2014
(акредитациони број: 03-012)

 • Пословник о квалитету - Прилог 8
 • MONITORING

  Radno vreme

  Sertifikati