• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Međunarodni dan mladih, 12. avgust 2023. godine

„Zelene veštine za mlade: ka održivom svetu“


    

    Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih „Zelene veštine za mlade: ka dorživom svetu” šalje jasnu poruku da svet kreće u zelenu tranziciju. Pomeranje ka ekološki održivom svetu je ključno, ne samo zbog odgovora na globalnu klimatsku krizu, već i za dostizanje ciljeva održivog razvoja. Uspešna tranzicija ka zelenijem svetu zavisiće od razvoja zelenih veština kod stanovništva. Zelene veštine jesu „znanja, sposobnosti, vrednosti i stavovi potrebni za život, razvoj i podršku održivom i resursno efikasnom društvu“.

    Ovo uključuje tehnička znanja i veštine koje omogućavaju efikasno korišćenje zelenih tehnologija i procesa u radnim okruženjima, kao i transverzalne veštine koje se oslanjaju na niz znanja, vrednosti i stavova kako bi se olakšale ekološki održive odluke u radu i životu. Zbog njihove interdisciplinarne prirode, suština zelenih veština se ponekad izražava delimično, ako ne i u potpunosti, kroz druge povezane termine kao što su „veštine za budućnost“ i „veštine za zelene poslove“. Dok su zelene veštine relevantne za ljude svih uzrasta, one su od većeg značaja za mlade, koji mogu doprineti zelenoj tranziciji tokom dužeg vremenskog perioda.

    Mladi mogu biti pozitivna snaga za razvoj kada im se pruži znanje i mogućnosti koje su im potrebne da napreduju. Danas postoji 1,2 milijarde mladih ljudi uzrasta od 15 do 24 godine, što čini 16% svetske populacije. Do 2030. godine, ciljnog datuma za dostizanje ciljeva održivog razvoja koji čine Agendu 2030, predviđa se da će broj mladih porasti za 7% ili na skoro 1,3 milijarde.

    Statistike pokazuju da polovina ljudi na našoj planeti ima 30 ili manje godina, a očekuje se da će do kraja 2030. dostići 57%. Anketa pokazuje da 67% ljudi veruje u bolju budućnost, a najviše optimista po tom pitanju imaju mladi od 15 do 17 godina. Većina ljudi se slaže da je starosna ravnoteža u politici pogrešna. Više od dve trećine (69%) ljudi u svim starosnim grupama se slaže da bi davanje većih mogućnosti odlučivanja mlađim ljudima u razvoju ili promeni politike učinilo političke sisteme boljim. Globalno, samo 2,6% parlamentaraca je mlađe od 30 godina, a manje od 1% ovih mladih poslanika su žene.

Ključnih 5 stvari koje treba znati o zelenim veštinama za mlade:

1.      Zelene veštine podrazumevaju „znanje, sposobnosti, vrednosti i stavove potrebne za život, razvoj i podršku održivom i resursno efikasnom društvu.“

2.      Mladi će duže biti izloženi teškim klimatskim prilikama, a 7 od 10 mladih želi da se aktivno angažuje u zelenoj tranziciji. U poređenju sa detetom rođenim 1960. godine, koliko će puta više dete rođeno 2020. godine doživeti ekstremne klimatske događaje tokom svog života? Procenu su 2 puta više požare, 2,6 puta suše, 2,8 puta poplave i 6,8 puta toplotne talase.

3.      Mladi će doživeti značajne promene u ekonomskim prilikama. Klimatske promene ugrožavaju 40% svih poslova koji se u velikoj meri oslanjaju na zdravu životnu sredinu. Do 2030. godine zelenom tranzicijom za mlade će biti otvoreno 8,4 miliona radnih mesta. Na svako zeleno radno mesto otvaraju se još 1,4 radna mesta jer zeleni poslovi stvaraju više poslova.

4.      Potražnja za veštinama je veća od ponude. Čak 60% mladih neće imati veštine neophodne za napredovanje u zelenoj ekonomiji 2030. godine. Prema analizi LinkedIn-a, iz 2022. i 2023. godine, udeo oglasa za posao sa najmanje jednom zelenom veštinom povećan je za 22,4%.

5.      Postoje nejednakosti koji se moraju rešiti: tehnološka podela jer neki nemaju digitalne veštine zbog nedostatka osnovnih resursa. Postojeći rodni stereotipi o zanimanjima će verovatno i dalje postojati. Zelena tranzicija će favorizovati muškodominantne sektore. Biće otvoreno 19 miliona radnih mesta za muškarce naspram 6 miliona za žene. Tu je i obrazovni jaz. Ko brže stiče zelene veštine? Manje od polovine (45%) obrazovnih ustanova pominje razvoj zelenih veština u obrazovanju o klimatskim promenama, pa će univerzitetski obrazovani mladi imati bolje zelene veštine.

    U okviru zvaničnog obeležavanjaMeđunarodnog dana mladih 2023, DESA (odeljenje za privredne I društvene delatnosti UN) će organizovati svetski vebinar u saradnji sa Globalnom inicijativom UN za dostojan posao za mlade i neograničenu generaciju. Vebinar će ponuditi važne informacije i promovisaće diskusije i razmenu ideja o zelenim veštinama za mlade.

 

Prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine, Načelnik Centra za promociju zdravlja

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati