• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

SVETSKI DAN VODA 2023. 

„Budi promena koju želiš da vidiš u svetu“

 

Svetski dan voda 2023. govori o neophodnosti ubrzanja promena kako bi se rešila kriza vode i sanitacije.

U Agendi 2030, dokumentu koji je usvojen na samitu Ujedinjenih nacija 2015. godine,  definisani su zajednički ciljevi koji  uključuju tri dimenzije održivog razvoja: ekonomski rast, socijalnu inkluziju i zaštitu životne sredine. Kao jedan od 17 ciljeva Agende 2030 definisan je Cilj održivog razvoja 6 – Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodom i sanitacijom za sve do 2030. godine. Trenutno smo prilično daleko od zacrtanog cilja. Postoji hitna potreba da se ubrzaju promene. Najnoviji podaci pokazuju da vlade moraju da rade u proseku četiri puta brže da bi na vreme ispunile Cilj održivog razvoja 6, ali to nije situacija koju može da reši jedan akter ili grupa. Voda utiče na sve, tako da svi treba da uzmemo učešće u preduzimanju akcija.

Obeležavanje ovogodišnjeg Svetskog dana voda poklapa se sa početkom Konferencije o vodama UN 2023 (22-24. mart, Njujork).

Nacionalne vlade i zainteresovane strane sa svih nivoa društva sarađivaće kako bi se dobrovoljno obavezale na ubrzanje napretka na Cilju 6 i drugim međunarodno dogovorenim ciljevima.

Konferencija Ujedinjenih nacija o vodama, predstavlja kritičan trenutak za nacionalne vlade, lokalne i regionalne vlasti, preduzeća, naučnike, mlade, organizacije civilnog društva i zajednice da udruže snage, zajedno osmišljavaju i ulažu u rešenja za postizanje čistoće voda i kanalizacije za sve.

 

Tekst pripremila:

spec.dr med. Zorica Mamužić Kukić         

 

Izvor podataka i dodatne informacije na:

https://www.un.org/en/observances/water-day

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati