• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

 „HUMANA SUBOTA“ 2023.

 

    Crveni krst Subotica i Opšta bolnica Subotica u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravlje Subotica i Domom zdravlja Subotica nastavljaju u 2023. godini tradicionalne akcije dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Humana subota. Moto prve od četiri akcije je Pokloni život, a cilj je prikupljanje humane tečnosti koja život znači, ali i promocija zdravlja i zdravih stilova života i pravih humanih vrednosti u zajednici.

     Akcija doborovoljnog davanja krvi „Humana subota“ je planirana 11. marta u terminu od 8 do 11 časova u prostorijama Crvenog krsta Subotzica, Trg žrtava fašizma br. 3. Moto ove akcije je Pokloni život Svi zainteresovani sugrađani će moći dobrovoljno donirati humanu tečnost i istovremeno proveriti svoje zdravstveno stanje. Zdravstveni radnici će meriti krvni pritisak i šećer u krvi. Zainteresovani mogu proveriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI (indeks telesne mase). Merenja će se vršiti na vagi koja pored BMI određuje kompoziciju tela (procenat masnog tkiva, mišićne i koštane mase, vode i visceralne masti). Svi pušači će dobiti savete za prestanak pušenja. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja. Deliće se i prigodan promotivni materijal.

 

SA AKCIJE

             Prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi pod motom „Pokloni život“ održana je u subotu 11. marta u prostorijama CK Subotica. Cilj akcije je bio prikupljanje humane tečnosti koja život znači, ali i skretanje pažnje na potrebu postojanja solidarnosti i humanosti u zajednici, kao i značaja zdravih stilova života u očuvanju i unapređenju sveukupnog zdravlja pojedinca i zajednice.

           

            Mladi volonteri CK Subotica su sa velikim raspoloženjem dočekali sve naše sugrađane koje su došli da podare svoju krv za sve one koji su u stanju potrebe. Na ovu akciju su se volonteri odazvali u velikom broju i spremno su pružili pomoć OB Subotica, DZ Subotica i Zavodu za javno zdravlje Subotica u realizaciji planiranih aktivnosti.

 

            Zaposleni lekari i sestre Službe za transfuziju OB Subotica su prikupljali dragocenu tečnost koja život znači, a patronažne sestre DZ Subotica su merile krvni pritisak i šećer u krvi.

 

            Lekar i nutricionista Centra za promociju zdravlja subotičkog Zavoda za javno zdravlje su kod 15 naših sugrađana odredili indeks telesne mase i kompoziciju tela. Skoro svaka druga osoba (47%) je bila mlađa od od 30 godina, njih 33% su bili uzrasta 31-50 godina i 20% osoba starijih od 50 godina. Kod 5 osoba je utvrđen višak kilograma. Merenja su vršena na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja su dala i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Na akciji su promovisani zdravi stilovi života, na prvom mestu pravilnu ishranu i redovnu fizičku aktivnost.


 Prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine

Načelnik Centra za promociju zdravlja 

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati