• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Površinske vode za oktobar 2022. godine


Na osnovu Pravilnika o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine, Sl. glasnik R.S. 37/2011, stanje površinskih voda u pogledu opšteg kvaliteta, prikazuje se indikatorom SWQI.

Indikator se zasniva na metodi prema kojoj se deset parametara kvaliteta agregiraju u kompozitni indikator kvaliteta površinskih voda, svodeći ih na jedan indeksni broj. Udeo svakog od deset parametara na ukupni kvalitet vode nema isti relativni značaj, zato je svaki od njih dobio svoju težinu i broj bodova prema udelu u ugrožavanju kvaliteta. Indeks 100 je idealan zbir udela kvaliteta svih parametara.

Indikatori kvaliteta površinskih voda metodom Serbian Water Quality Index dobijeni su korelacijom pokazatelja kvaliteta sa Uredbom o klasifikaciji voda ,  Sl. glasnik SRS”, 5/68.


Usvojene su vrednosti za opisani indikator kvaliteta

SWQI = 90 - 100

odličan

k

SWQI = 84 -   89

veoma dobar

k

SWQI = 72 -   83

dobar

k

SWQI = 39 -   71

loš

k

SWQI =   0 -   38

veoma loš

k

Radno vreme

Sertifikati