srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga
vitalni događaji i apsentizam u 2017. godini

  Jan. Feb. Mart April Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Ukupno
Broj epizoda hospitalizacije
2164
2456 2975
2416 
2544
 
2590
 
 
 
 
 
 
 
Broj dana hospitalizacije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj porođaja 138
125
131
131
146
 
160
 
129
 
 
 
 
 
 
Broj prekida trudnoće
57
52
67
42
47
 
56
 
47
 
 
 
 
 
 
    - namerni 22
23
32
13
16
 
25
 
27
 
 
 
 
 
 
   - medicinski      indikovani
35
29
35
29
31
 
31
 
20
 
 
 
 
 
 
Mortalitet
250
265
256
230
226
 
231
 
216
 
 
 
 
 
 
Apsentizam
2490
2532
3309
2397
2612
 
2948
 
2146
 
 
 
 
 
 

1