srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga
vitalni događaji i apsentizam u 2017. godini

  Jan. Feb. Mart April Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Ukupno
Broj epizoda hospitalizacije
2164
2456 2975
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj dana hospitalizacije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj porođaja 138
125
131
131
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj prekida trudnoće
57
52
67
42
 
 
 
 
 
 
 
 
    - namerni 22
23
32
13
 
 
 
 
 
 
 
 
   - medicinski      indikovani
35
29
35
29
 
 
 
 
 
 
 
 
Mortalitet
250
265
 
 
 
 
 
 
 
 
Apsentizam
2490
2532
3309
2397
 
 
 
 
 
 
 
 

1