srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

SA AKCIJE U MZ BIKOVO
 
Dana 21. februara su lekari i medicinske sestre Doma zdravlja Subotica i Zavoda za javno zdravlje Subotica kontrolisali zdravstveno stanje zainteresovanim stanovnicima MZ Bikovo. Zaposleni Doma zdravlja su izmerili krvni pritisak, šećer i holesterol u krvi kod 35 osoba, a zaposleni Zavoda su izmerili telesnu težinu i visinu, te odredili stepen uhranjenosti (ili indeks telesne mase) kod  29 osoba. Na preglede je najviše došlo osoba uzrasta 50-65 godina ili gotovo svaki drugi, a najmanje je bilo mlađih od 50 godina (10,3%).
Kod 15 osoba (42,9% pregledanih) su otkrivene vrednosti šećera iznad normalnih, a bilo je i nekoliko osoba sa otkrivenim i lečenim dijabetesom. Novootkriveni pacijenti su upućeni kod izabranog lekara na dodatnu dijagnostiku i lečenje.
Kod 13 osoba (37,1%) je izmeren visok krvni pritisak, a kod 3 osobe izuzetno visoke vrednosti pa je odmah  data i terapija. Dati su saveti o važnosti redovnog uzimanja propisane terapije za lečenje visokog krvnog pritiska, a novootkriveni pacijenti su upućeni kod izabranog lekara.
Kod 20 osoba (57,1%) je izmeren visok holesterol.
Indeks telesne mase je kod 10 osoba bio u kategoriji predgojaznosti i kod 10 u kategoriji gojaznosti. Ukupno 20 osoba ima prekomernu telesnu masu ili vrednosti indeksa telesne mase (BMI) iznad normalnih vrednosti (57,1%).

Lekari su posle izvršenih merenja davali savete o važnosti promene načina ishrane i usvajanja zdravih stilova života, te značaju redovnih kontrola zdravlja. Podeljen je i prigodan promotivni materijal (42 kom.).

SA EDUKATIVNIH RADIONICA U VRTIĆU

U okviru akcije „Selu u pohode“ u MZ Bikovo je zdravstveni saradnik na zdravstvenom vaspitanju iz Centra za promociju zdravlja održao edukativne radionice sa decom predškolskog uzrasta u objektu PU „Naša radost“.

Utiske sa radionica možete videti na slikama ispod.

 

 


1