srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Edukacije u Crvenom krstu za srednjoškolce

        Volonteri Crvenog krsta Subotica i lekar Zavoda za javno zdravlje Subotica planiraju 1. februara od 11 do 12,30 časova u prostorijama Crvenog krsta Subotica, Trg žrtava fašizma 3, održati edukativne radionice za učenike Medicinske i Tehničke škole na temu „Prevencija bolesti zavisnosti - odgovorno donošenje odluka“ i „Medijska pismenost i reklame“. Cilj edukacije je upoznavanje mladih sa posledicama upotrebe duvana, ali i osnaživanje mladih u razumevanju i prepoznavanju pravih poruka koje se kriju u reklamama i drugim medijskim porukama, te sticanje veština za odgovorno donošenje odluka.

Sa edukacije u Crvenom krstu

        U amfiteatru i učionici Crvenog krsta Subotica Aleksa Petrić, vršnjački edukator Crvenog krsta Subotica, i dr Nada Kosić Bibić, iz Zavoda za javno zdravlje Subotica, su održali dve radionice sa učenicima Politehničke i Medicinske škole. Aleksa Petrić je pomogao mladima da ovladaju potrebnim znanjem i veštinama za odgovorno donošenje odluka, kao i na koji način da se odupru pritisku vršnjaka i razumeju opasnosti koje „vrebaju“ u slučaju eksperimentisanja i korišćenja psihoaktivnih supstanci. Mladi su imali priliku i da razumeju važnost kritičkog mišljenja i analize poruka, reklama i medisjkih sadržaja koji im se plasiraju, kao i da razumeju i prepoznaju prave poruke koje se kriju u reklamama i drugim medijskim sadržajima. Šta je u Srbiji dozvoljeno a šta nije, kada govorimo o duvanskim proizvodima, i kako biti kritičan i analizirati medijske poruke o pušenju mladima je predstavila dr Nada Kosić Bibić, iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica.


1