srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

SA AKCIJE U MZ ČANTAVIR

Dana 17. januara su lekari i medicinske sestre Doma zdravlja Subotica i Zavoda za javno zdravlje Subotica kontrolisali zdravstveno stanje zainteresovanim stanovnicima MZ Čantavir. Zaposleni Doma zdravlja su izmerili krvni pritisak, šećer i holesterol u krvi do 56 osoba, a zaposleni Zavoda su izmerili telesnu težinu i visinu, te odredili stepen uhranjenosti (ili indeks telesne mase) kod  46 osoba i kod 4 pušača izmerili vrednosti ugljen-monoksida u izdahnutom vazduhu. Na preglede je najviše došlo osoba uzrasta 50-65 godina - 41,3%, potom osoba uzrasta 66-75 godina – 28,3% i  21,7% mlađih od 50 godina. Najmanje je bilo sugrađana starijih od 75 godina – 8,7%.
Kod 8 osoba (14,3% pregledanih) su otkrivene povišene vrednosti šećera, a bilo je i nekoliko osoba sa otkrivenim i lečen dijabetesom koje su ovom prilikom kontrolisali svoju hroničnu bolest. Novootkriveni pacijenti su upućeni kod izaranog lekara na dodatnu dijagnostiku i lečenje.
Kod 20 osoba (35,7%) je izmeren visok krvni pritisak. Dati su saveti o važnosti redovnog uzimanja propisane terapije za lečenje povišenog pritiska.
Kod 28 osoba ili kod polovine pregledanih je izmeren visok holesterol. Indeks telesne mase je kod 14 osoba bio u kategoriji predgojaznosti (BMI od 25 do 30kg/m2) i kod 15 u kategoriji gojaznosti (BMI>30kg/m2). Ukupno 29 osoba ima prekomernu telesnu masu ili vrednosti indeksa telesne mase (BMI) iznad normalnih vrednosti (63%).
Kod 4 pušača su izmerene vrednosti ugljen-monoksida u izdahnutom vazduhu i dati saveti za prestanak pušenja.

Lekari su posle izvršenih merenja davali savete o važnosti promene načina ishrane i usvajanja zdravih stilova života, te značaju redovnih kontrola zdravlja. Podeljen je i prigodan promotivni materijal (19 kom.).


1