srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Edukacija mladih o zdravoj ishrani - Srednja hemijska škola
28. oktobar 2016. godine

Vreme
Tema
Predavač
9.00-10.15

Piramida pravilne ishrane 
Izrada jelovnika – radionica

Macura Nada, nutricionista

10.15-10.30
Pauza

10.30-11.15

Posledice nepravilne ishrane  – Celulit predavanje

Dr Zorica V. Dragaš,
spec. socijalne medicine

11.15-11.25

Pauza

11.25-12.30

Anoreksija i bulimija - predavanje
Rešavanje problema - radionica

Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine

12.30
Anketa zadovoljstva

Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić, Načelnik Centra za promociju zdravlja

SA EDUKATIVNIH SEMINARA U SREDNJOJ HEMIJSKOJ ŠKOLI

Centar za promociju zdravlja je 28. oktobra održao edukativni seminar o pravilnoj ishrani i poremećajima ishrane u trajanju od 4 sata sa učenicima I11 Srednje hemijske škole. Cilj seminara je bio podsećanje na principe pravilne ishrane i osnaživanje kapaciteta učenika za kritičko razmišljanje i donošenje odluka, pružanje podrške i pomoći u rešavanju problema. U okviru prve radionice su učenici imali mogućnost da steknu veštine izrade jelovnika i pripreme kvalitetnih obroka. U drugoj radionici su mladi stekli veštinu adekvatnog rešavanja problema i u trećoj da kritički analiziraju različite informacije i razumeju šta je medijska pismenost. 


1