srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Edukacija mladih o zdravoj ishrani - Gimnazija “Svetozar Marković”
14. oktobar 2016. godine

Vreme
Tema
Predavač
8.00-9.00

Pravilna ishrana i poremećaji ishrane – predavanje (3 predavača po 20 min.)

Macura Nada, nutricionista
Dr Zorica V. Dragaš
Dr Nada Kosić Bibić

9.00-9.15
Pauza
9.15 – 11.50

Piramida pravilne ishrane 
Izrada jelovnika – radionica
Kakva je tvoja ishrana? - anketa

Macura Nada, nutricionista

Promocija pravilne ishrane  – radionica
Priprema plakata, postera, lifleta, novinskog članka...

Dr Zorica V. Dragaš,
spec. socijalne medicine

Medijska pismenost i ishrana – radionica
Snimanje video poruke (mobilnim telefonom)

Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine

11.50-12.00
Anketa zadovoljstva

SA EDUKATIVNOG SEMINARA U GIMNAZIJI
U susret obeležavanju Svetskog dana hrane, Centar za promociju zdravlja je 14. oktobra održao  edukativni seminar za edukaciju edukatora o pravilnoj ishrani i poremećajima ishrane. Polaznici su bili po 1 učenik svih razreda Gimnazije “Svetozar Marković” (37 učenika), koji su u okviru seminara imali priliku da odslušaju predavanje o pravilnoj ishrani i poremećajima ishrane (gojaznost, anoreksija i bulimija nervoza) i da aktivno učestvuju u radionicama. Izrada jelovnika i priprema recepata, Promocija pravilne ishrane - Priprema plakata, Medijska pismenost i ishrana – Snimanje video poruke (mobilnim telefonom). Učenici, polaznici seminara, će stečeno znanje preneti svojim vršnjacima. Sa fotografija možete videti deo atmosfere sa seminara, koji je počeo u 8 sati i uspešno se završio nešto posle 12 sati.


1