srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Edukacija zdravstvenih radnika

U nedelji pred obeležavanje Svetskog dana bez duvanskog dima (31. maj) Zavod za javno zdravlje Subotica uz podršku Kancelarije za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ organizuje akreditovani program kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike Severnobačkog okruga na temu „Aktuelni pristupi u prevenciji i odvikavanju od pušenja“.
U okviru akreditovanog seminara biće realizovani sledeći sadržaji:

 1. Zastupljenost pušenja i aktivnosti na prevenciji PAS u Srbiji  
 2. mr sc. Nadežda Nikolić, Institut za javno zdravlje Srbije"Dr Milan Jovanović Batut" 

 3. Kontrola duvana i odvikavanje od pušenja kao jedna od mera kontrole duvana
 4. dr Biljana Kilibarda, Institut za javno zdravlje Srbije"Dr Milan Jovanović Batut" 

 5. Zdravstvene posledice usled upotrebe PAS i duvanskih proizvoda
 6. Dr Katarina Boričić, Institut za javno zdravlje Srbije"Dr Milan Jovanović Batut" 

 7. Pružanje podrške za odvikavanje od pušenja
 8. Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić, Zavod za javno zdravlje Subotica

 9. Radionice na temu motivacionog intervjua, razumevanja ponašanja u stersnim situacijama i aktivnog pristupa u procesu odvikavanja od pušenja
 10. Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić, Zavod za javno zdravlje Subotica

 11. Test, evaluacija, podela sertifikata

Sa edukacije zdravstvenih radnika

           
U prisustvu velikog broja zdravstvenih radnika iz svih zdravstvenih ustanova Severnobačkog okruga (ukupno 57) održan je stručni skup na temu “Aktuelni pristupi u prevenciji i odvikavanju od pušenja”. Šefica kontrole duvana, Dr Biljana Kilibarda, je upoznala učesnike sa trenutnim aktuelnostima u kontroli duvana u Srbiji, kao i aktuelnostima u sprovođenju mera MPOWER paketa u svetu i Evropi. Nadežda Nikolić je predstavila rezultate poslednjih istraživanja o zastupljenosti upotrebe duvana kod dece i odraslih u Srbiji, a dr Katarina Boričić o štetnim efektima upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu. Dr Nada Kosić Bibić je podsetila zdravstvene radnike na ulogu zdravstvenih radnika u pružanju podrške za odvikavanje od pušenja i predstavila najsavremenije teorije o zavisnosti.  Ukazala je na konflikte pušača u procesu promene i na moguće strategije u pružanju podrške pušačima za odvikavanje od pušenja, te predstavila farmakološku terapiju za odvikavanje od pušenja koja je na raspolaganju kod nas i u svetu. Stručna edukacija je imala za cilj informisanje i bolje razumevanje  zdravstvenih radnika o merama kontrole duvana, kao  i motivisanje za uključenje i aktivniji pristup u sprovođenje svih tih mera, posebno u pružanju podrške za odvikavanje od pušenja. Stručni skup su ispratili i lokalni mediji.
           
          

1