srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga
vitalni događaji i apsentizam u 2016. godini

  Jan. Feb. Mart April Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Ukupno
Broj epizoda hospitalizacije
2140
2308
2622
 
2564
2351
 
2545
 
2428
 
2430
 
2506
 
2634
 
2565
 
2430
 
29523
Broj dana hospitalizacije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj porođaja 127
109
120
114
111
 
127
 
128
 
163
 
150
 
154
 
137
 
155
 
1595
Broj prekida trudnoće
66
62
67
38
64
 
59
 
51
 
59
 
45
 
46
 
43
 
48
 
648
    - namerni 33
30
31
17
31
 
24
 
20
 
19
 
21
 
17
 
18
 
21
 
282
   - medicinski      indikovani
33
32
36
21
33
 
35
 
31
 
40
 
24
 
29
 
25
 
27
 
366
Mortalitet
207
277
222
215
221
 
227
 
194
 
202
 
230
 
248
 
246
 
335
 
2824
Apsentizam
1819
2290
2795
2400
2329
 
2597
 
2034
 
1941
 
2743
 
3073
 
3035
 
4764
 
31820

1