srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Stručni skup u Zavodu za javno zdravlje Subotica

SA STRUČNOG SKUPA
   Na Svetski dan kvaliteta i 103 godine delatnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, 12. novembra 2015 godine, je održan stručni skup kome su prisustvovali predstavnici Doma zdravlja Bačka Topola i Mali Iđoš, Apoteke Subotica, Privredne komore Subotica, Veterinarskog instituta, Studentskog centra, Crvenog krsta i Kancelarije za mlade Grada Subotica. Pozdravne reči doborodošlice uputila je Dr Morana Miković, direktorka Zavoda, i podsetila ukratko na istorijski put razvoja Zavoda za javno zdravlje Subotica. O razvoju kvaliteta u Evropi i svetu, kao i izazovima na stalnom unapređenju kvaliteta u Srbiji govorila je Dr Nada Kosić Bibić, član  Komisije za unapređenje kvaliteta u Zavodu za javno zdravlje Subotica. U uvodnom delu se medijima obratila i Gordana Petrović, koordinator sistema kvaliteta, koja je predstavila važnost i značaj uvedenih standarada sistema kvaliteta u Zavodu.
   Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga na primarnom i sekundarnom nivou je predstavila Dr Snežana Pinter ukazujući na probleme i mogućnosti za dalje unapređenje pojedinih pokazatelja. Efekte praćenja pokazatelja kvaliteta u zavodima za javno zdravlje i izazove u daljem praćenju i unapređenju kvaliteta predstavila je Dr Nada Kosić Bibić. Akreditaciju u zdravstvenoj delatnosti i trenutno stanje akreditovanih zdravstvenih ustanova u Srbiji predstavile su Gordana Petrović i Draga Kolar, koordinator i zamenik koordinatora sistema kvaliteta. Vrlo zanimljivo i inspirativno je bilo predavanje Dr Livie Varga koja je predstavila lična iskustva na putu uvođenja akreditacije u Domu zdravlja „Dr Hadži Janoš“ u Bačkoj Topoli. Izazove savremene farmaceutske struke i sve veće kompetencije koje se očekuju od farmaceuta, kao i lično iskustvo u procesu akreditacije Apoteke Subotica predstavila je mr ph Nataša Zakić.
   Lokalni mediji su ispratili stručni skup. Verujemo da će sledeće godine obeležavanje Svetskog dana kvaliteta biti još bogatije po sadržaju i da će se stručnom skupu priključiti i predstavnici drugih zdravstvenih ustanova Severnobačkog okruga.

Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić


1