srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga
vitalni događaji i apsentizam u 2015. godini

  Jan. Feb. Mart April Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Ukupno
Broj epizoda hospitalizacije
2116
2212
2423
 
2442
2374
 
2308
 
2458
 
2279
 
2358
 
2457
 
2462
 
2603
 
28651
Broj dana hospitalizacije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj porođaja 111
105
133
131
117
 
123
 
147
 
135
 
121
 
162
 
131
 
125
 
1541
Broj prekida trudnoće
70
58
57
53
67
 
75
 
68
 
51
 
51
 
43
 
58
 
73
 
724
    - namerni 23
28
30
31
30
 
33
 
30
 
29
 
25
 
23
 
25
 
38
 
345
   - medicinski      indikovani
47
30
27
22
37
 
42
 
38
 
22
 
26
 
20
 
33
 
35
 
379
Mortalitet
221
270
280
255
231
 
206
 
263
 
224
 
219
 
226
 
249
 
308
 
2952
Apsentizam
1637
2617
2990
1954
1778
 
2165
 
1755
 
1821
 
2191
 
2507
 
2370
 
3012
 
26797

1