srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Akcija „Selu u pohode“ u MZ Čantavir
Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica i Crveni krst Subotica uz podršku Doma zdravlja Subotica planiraju 28. januara organizovati akciju „Selu u pohode“ u prostorijama MZ Čantavir od 9 do 12 časova. Prva akcija će biti organizovana kao bazar zdravlja i biće posvećena rizicima duvanskog dima. Preventivni centar Doma zdravlja Subotica će organizovati proveru zdravstvenog stanja sugrađana (merenje krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi), a predstavnici Zavoda za javno zdravlje Subotica će meriti koncentraciju ugljen-monoksida (CO) u izdahnutom vazduhu i deliti savete o prevenciji pušenja, kao i savete o načinu odvikavanja od pušenja. Predstavnici Zavoda će meriti i telesnu masu i telesnu visinu i određivati stepen ishranjenosti, odnosno BMI ili indeke telesne mase. Volonteri Crvenog krsta Subotica će uzeti aktivno učešće u proveri zdravstvenog stanja stanovništva i deliće prigodan promotivni materijal.

Sa Akcije „Selu u pohode“ u MZ Čantavir

Dana 28. januara su lekari i medicinske sestre Doma zdravlja Subotica i Zavoda za javno zdravlje Subotica kontrolisali zdravstveno stanje zainteresovanim stanovnicima MZ Čantavir. Zaposleni Doma zdravlja su izmerili krvni pritisak, šećer i holesterol u krvi kod 95 osoba, a kod njih 85 zaposleni Zavoda su izmerili telesnu težinu i visinu, te određivali stepen uhranjenosti (ili indeks telesne mase). Oko 80% njih ima prekomernu uhranjenost, odnosno neki stepen gojaznosti. Kod 27 osoba je proverena vrednost ugljen monoksida (CO) u izdahnutom vazduhu. Njih 11 su pušači i imali su povišene vrednosti CO te su dobili savete za odvikavanje od pušenja. Ostalih 16 osoba su bili pasivni pušači, a kod jedne osobe su izmerene povišene vrednosti CO zbog izloženosti duvanskom dimu u kući. Lekari su posle izvršenih merenja davali savete o važnosti promene načina ishrane i usvajanja zdravih stilova života, te značaju redovnih kontrola zdravlja. Podeljen je i prigodan promotivni materijal (55 kom.).


1