srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Stručni skup u Zavod za javno zdravlje Subotica
Zavod za javno zdravlje Subotica povodom Svetskog dana kvaliteta, 13. novembra 2014 godine, organizuje stručni skup sa sledećim predavanjima:

  1. Standardi za procenu rizika - Gordana Petrović i Draga Kolar, koordinator sistema kvaliteta ZJZS i zamenik koordinatora
  2. Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga: pokazatelji kvaliteta PZZ i zavoda za javno zdravlje – Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić pokazatelji kvaliteta sekundarne i farmaceutske zdravstvene zaštite – Dr Snežana Pinter

Stručni skup će se održati u svečanoj sali Zavoda sa početkom u 10.30 časova.

SA STRUČNOG SKUPA
Na Svetski dan kvaliteta, 13. novembra 2014 godine, u Zavodu za javno zdravlje Subotica je prvi put ove godine održan stručni skup kome su prisustvovali predstavnici Doma zdravlja Subotica, Apoteke Subotica i Privredne komore Subotica. Nakon pozdravne reči doborodošlice Dr Morane Miković, direktorke Zavoda, skup je otvorila predsednica Komisije za unapređenje kvaliteta Dr Nada Kosić Bibić. Vrlo inspirativno uvodno predavanje o tome šta su rizici i kako ih treba procenjivati održala je Gordana Petrović, koordinator sistema kvaliteta. Draga Kolar, zamenik koordinatora je predstavila standarde za procenu rizika na vrlo efektan i kreativan način.
Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga su predstavile Dr Snežana Pinter i Dr Nada Kosić Bibić. U uvodnim slajdovima je dat kratak pregled uvođenja koncepta stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstveni sistem Srbije od 2004. godine do danas sa prikazom brojnih izazova na tom putu. Potom su prikazani izabrani pokazatelji kvaliteta po nivoima zdravstvene zaštite (PZZ, sekundarna zz, farmaceutska zz i PK zavoda za javno zdravlje) u periodu od 2011. do 2013. godine za sve zdravstvene ustanove na nivou okruga uz poređenje sa republičkim prosekom ili sa prosecima zemalja iz okruženja i sveta. Analizirani pokazatelji kvaliteta su sagledani sa aspekta kvaliteta prikupljenih podataka, validnosti samog pokazatelja, kao i onoga šta je postignuto, a na kraju su date i sugestije za unapređenje kvaliteta po pojedinim pokazateljima u narednom periodu.
Lokalni mediji su ispratili stručni skup, a izjave su dali Dr Nada Kosić Bibić i Gordana Petrović, kooridnator sistema kvaliteta.
Verujemo da će sledeće godine obeležavanje Svetskog dana kvaliteta biti još bogatije po sadržaju i da će se stručnom skupu priključiti i predstavnici drugih zdravstvenih ustanova Severnobačkog okruga.


1