srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Sa predavanja

    Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je obeležavajući Svetski dan srca održao dva predavanja u Gimnaziji "Dositej Obradović" u Bačkoj Topoli. Tema je bila: "Bolesti srca i krvnih sudova u R. Srbiji". Prisustvovalo je 55 učenika i 3 prosvetna radnika. Najčešća pitanja su bila praktične prirode. Kako je moguće u stvarnosti sprovoditi određene preporuke, pogotovo one koje se odnose na pravilnu ishranu, da bi način života bio u korist zdravlja? Postoje pravila i preporuke, na osnovu kojih veštinu zdravog načina života svaka osoba izgrađuje za sebe i svoju porodicu. To je najbolji način da se zdravlje čuva i unapređuje, kao i da se bude u skladu sa sloganom ovogodišnjeg obeležavanja: "U srcu zdravlja". 


1