srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

STRUČNA EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Dana 26. juna 2014. godine u 20 časova je planiran stručni sastanak za zdravstvene radnike u DLV SLD Podružnica Subotica, Petefi Šandora 7, na temu „Nove psihoaktivne supstance“. Predavanje će održati Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica. Ovom edukacijom se želi ukazati na prisutnost novih psihoaktivnih supstanci u Srbiji, te na nove sofisticirane metode reklamiranja i plasiranja istih prvenstveno populaciji mladih. Cilj je svakako i sticanje novih veština zdravstvenih radnika u zdravstveno-vaspitnom radu sa mladima.

SA STRUČNE EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

U DLV SLD Podružnica Subotica održana je planirana edukacija kojoj je prisustvovalo 17 zdravstvenih radnika (lekari i farmaceuti) iz svih zdravstvenih ustanova Subotice, kao i iz privatne prakse. Aktuelna i vrlo važna tema je pobudila interes prisutnih i zanimljivu diskusiju posle održanog predavanja.


1