srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga
vitalni događaji i apsentizam u 2014. godini

  Jan. Feb. Mart April Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Ukupno
Broj epizoda hospitalizacije
1905
2337
2531
 
2543
2392
 
2137
 
2042
 
2239
 
2264
 
2497
 
2327
 
2272
 
27486
Broj dana hospitalizacije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj porođaja
114
111
145
135
112
 
139
 
142
 
147
 
143
 
140
 
108
 
146
 
1582
Broj prekida trudnoće
75
79
70
66
53
 
45
 
42
 
61
 
42
 
50
 
45
 
56
 
684
    - namerni
47
44
38
31
 
25
 
23
 
19
 
26
 
24
 
20
 
19
 
29
 
345
   - medicinski      indikovani
28
35
32
35
28
 
22
 
23
 
35
 
18
 
30
 
26
 
27
 
339
Mortalitet
197
247
257
240
223
 
211
 
232
 
189
 
220
 
237
 
225
 
304
 
2782
Apsentizam
1100
1580
2270
1694
1381
 
1734
 
1500
 
1176
 
2106
 
2248
 
1740
 
2439
 
20968

1