srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Bazar zdravlja u MZ Bajmok

Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica i Crveni krst Subotica uz podršku Doma zdravlja Subotica i Apoteke Subotica planiraju 29. januara organizovati akciju „Selu u pohode“ u prostorijama Gerontološkog kluba u MZ Bajmok od 9 do 12 časova. Prva akcija će biti organizovana kao bazar zdravlja i biće posvećena rizicima duvanskog dima. Preventivni centar Doma zdravlja Subotica će organizovati proveru zdravstvenog stanja sugrađana (merenje krvnog pritiska, šećera i masnoća u krvi), a predstavnici Zavoda za javno zdravlje u Subotici će meriti koncentraciju ugljen-monoksida (CO) u izdahnutom vazduhu i deliti savete o prevenciji pušenja, kao i savete o načinu odvikavanja od pušenja. Farmaceuti Apoteke Subotica će deliti savete o pomoćnim lekovitim sredstvima za odvikavanje od pušenja i mogućnostima za tretman. Volonteri Crenog krsta Subotica će uzeti aktivno učešće u proveri zdravstvenog stanja stanovništva i deliće prigodan promotivni materijal.

SA AKCIJE U MZ BAJMOK

Dana 29. januara su lekari i medicinske sestre Doma zdravlja Subotica i lekar i medicinska sestra Zavoda za javno zdravlje Subotica kontrolisali zdravstveno stanje zainteresovanim stanovnicima MZ Bajmok. Pušači su mogli da provere i koncentraciju ugljen-monoksida u izdahnutom vazduhu. Zbog snežnih padavina broj onih koji su došli na kontrolu zdravlja je vrlo mali. Lekari su posle izvršenih merenja davali savete o važnosti promene načina ishrane i usvajanja zdravih stilova života, te značaju redovnih kontrola zdravlja. Farmaceut Apoteke Subotica je prikupljao lekove sa isteklim rokom važenja i delio savete o načinu upotrebe i čuvanja lekova, te pomoćnim lekovitim sredstvima koji mogu pomoći pri odvikavanju od pušenja. Podeljeno je oko 20 komada promotivnog materijala.


1