srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

JAVNE NABAVKE MALIH VREDNOSTI

-JNMV01/2017 NABAVKA TEHNIČKIH GASOVA - januar 2017 - poziv i konkursna dokumentacija, obaveštenje o zaključenom ugovoru i odluka o dodeli ugovora

-JNMV02/2017POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA LABORATORIJSKU OPREMU - mart 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, pitanja i odluka

-JNMV03/2017 USLUGA KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA POTREBE ODELJENJA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE - februar 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV04/2017 GODIŠNJE ODRŽAVANJE LABORATORIJSKIH APARATA PROIZVOĐAČA AGILENT TECHNOLOGIES - februar 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV05/2017 NABAVKA USLUGE - PREUZIMANJE, ODNOŠENJE I UNIŠTAVANJE MEDICINSKOG OTPADA- februar 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, izmena konkursne dokumentacije, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV06/2017 Nabavka usluge - godišnje održavanje laboratorijske opreme: ICP-OES HGX-200 inventarski broj 2984 - mart 2017 - poziv, konkursna dokumentacija odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV07/2017 Nabavka dobara – štampani obrasci - mart 2017 - poziv i konkursna dokumentacija odluka i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV08/2017Nabavka dobara – računarska oprema - mart 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV09/2017Nabavka dobara – nabavka i montaža klima uređaja - mart 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje

-JNMV10/2017Nabavka usluge: preventivno i korektivno održavanje hardvera i mreže informacionog sistema - april 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV11/2017Nabavka dobara - Reciklirani toneri, riboni, servisiranje štampača i kalkulatora - maj 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV12/2017Nabavka usluge - godišnji servis i validacija aparata Mini Vidas Blue i Mini Vidas Grey - maj 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV13/2017 Usluga godišnjeg održavanja laboratorijske opreme kojoj je istekao garantni rok i za koju nije potreban ovlašćeni servis - jun 2017 - poziv i konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV14/2017 Nabavka dobara - pogonsko gorivo za potrebe vozila Zavoda za javno zdravlje Subotica za period od godinu dana - jun 2017 - poziv , konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV15/2017 Usluga godišnjeg čuvanja i obezbeđenja objekata Zavoda za javno zdravlje Subotica - jul 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV16/2017 Nabavka dobara – putničko vozilo - jul 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, ispravka konkursne dokumentacije, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV17/2017 Nabavka dobara: nabavka i montaža jednog klima uređaja sa demontažom stare klime - jul 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV18/2017Nabavka dobara – kancelarijski materijal - avgust 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, pitanja 1, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV20/2017Nabavka usluge godišnjeg servisa MW sistema za razaranje Anton Paar - oktobar 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

- JNMV21/2017 Potrošni materijal i rezervni delovi za laboratorijsku opremu- oktobar 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru


1