srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

- JNMV01/2019 Набавка добара – преузимање, одношење и уништавање медицинског отпада - јануар 2019 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV02/2019 Потрошни материјал за лабораторијску опрему - фебруар 2019 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговораи обавештење о закљученом уговору

p>- JNMV03/2019Набавка услуге: међупровера два узоркивача суспендованих честица PM10 i PM2.5 из ваздуха произвођача Sven Leckel, tip SEQ 47/50-RV - фебруар 2019 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговораи обавештење о закљученом уговору

- JNMV04/2019Набавка услуге: коришћење и одржавање софтвера за потребе Одељења за економско-финансијске послове - фебруар 2019 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV05/2019Набавка добара – технички гасови за лабораторије - март 2019 - позив и конкурсна документација и одлука о додели уговора

- JNMV06/2019набавка добара – штампани обрасци - март 2019 - позив, конкурсна документација и одлука о додели уговора

- JNMV07/2019набавка добара – Рециклирани тонери, рибони, сервисирање штампача и калкулатора - март 2019 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору


1