srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

JAVNE NABAVKE MALIH VREDNOSTI

-JNMV01/2017 NABAVKA TEHNIČKIH GASOVA - januar 2017 - poziv i konkursna dokumentacija, obaveštenje i odluka

-JNMV02/2017POTROŠNI MATERIJAL I REZERVNI DELOVI ZA LABORATORIJSKU OPREMU - mart 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, pitanja i odluka

-JNMV03/2017 USLUGA KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA POTREBE ODELJENJA ZA EKONOMSKO FINANSIJSKE POSLOVE - februar 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV04/2017 GODIŠNJE ODRŽAVANJE LABORATORIJSKIH APARATA PROIZVOĐAČA AGILENT TECHNOLOGIES - februar 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV05/2017 NABAVKA USLUGE - PREUZIMANJE, ODNOŠENJE I UNIŠTAVANJE MEDICINSKOG OTPADA- februar 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, izmena konkursne dokumentacije, odluka i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV06/2017 Nabavka usluge - godišnje održavanje laboratorijske opreme: ICP-OES HGX-200 inventarski broj 2984 - mart 2017 - poziv, konkursna dokumentacija odluka i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV07/2017 Nabavka dobara – štampani obrasci - mart 2017 - poziv i konkursna dokumentacija odluka i obaveštenje o zaključenom ugovoru

-JNMV08/2017Nabavka dobara – računarska oprema - mart 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje

-JNMV09/2017Nabavka dobara – nabavka i montaža klima uređaja - mart 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje

-JNMV10/2017Nabavka usluge: preventivno i korektivno održavanje hardvera i mreže informacionog sistema - april 2017 - poziv, konkursna dokumentacija i obaveštenje

-JNMV11/2017Nabavka dobara - Reciklirani toneri, riboni, servisiranje štampača i kalkulatora - maj 2017 - poziv, konkursna dokumentacija i obaveštenje

-JNMV12/2017Nabavka usluge - godišnji servis i validacija aparata Mini Vidas Blue i Mini Vidas Grey - maj 2017 - poziv, konkursna dokumentacija, odluka i obaveštenje

-JNMV13/2017Usluga godišnjeg održavanja laboratorijske opreme kojoj je istekao garantni rok i za koju nije potreban ovlašćeni servis - jun 2017 - poziv i konkursna dokumentacija i odluka


1