srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

- JNMV01/2018 Набавка добара – технички гасови за лабораторије - јануар 2018 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV02/2018 Набавка услуге - коришћење и одржавање софтвера за потребе Одељења за економско-финансијске послове - фебруар 2018 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV03/2018 Набавка услуге - преузимање, одношење и уништавање медицинског отпада - фебруар 2018 - позив, конкурсна документација , измена конкурсне документације, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV04/2018 Набавка услуге - годишњег одржавања лабораторијске опреме: GC-ECD инвентарски број 2636, GC-MSD систем инвентарски број 3311 број и ICP-OES HGX-200 инвентарски број 2984 - фебруар 2018позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV05/2018 Набавка добара – штампани обрасци - март 2018позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV06/2018 Потрошни материјал за лабораторијску опрему - март 2018позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV07/2018 Набавка услуге: превентивно и корективно одржавање хардвера и мреже информационог система - април 2018позив, конкурсна документација , одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV08/2018 Набавка добара – рачунарска опрема - мај 2018позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV09/2018 Набавка добара - Рециклирани тонери, рибони, сервисирање штампача и калкулатора позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV10/2018 Услуга годишњег чувања и обезбеђења објеката Завода за јавно здравље Суботица - јул 2018 позив, конкурсна документација, питања, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV11/2018 Набавка услуге - годишњи сервис и валидација апарата Мини Vidas Blue, Mini Vidas Grey i Previ Color - јул 2018 позив, конкурсна документација,одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV12/2018 Услуга годишњег одржавања лабораторијске опреме којој је истекао гарантни рок и за коју није потребан овлашћени сервис - јул 2018 позив,конкурсна документација, питања, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV13/2018 Набавка добара - погонско гориво за потребе возила Завода за јавно здравље Суботица за период од годину дана - јул 2018 позив, конкурсна документација , одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV14/2018 Набавка услуге - поправка апарата Mini Vidas Blue - јул 2018 позив, конкурсна документација

, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV15/2018

Набавка добара – канцеларијски материјал - август 2018 позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV16/2018

Потрошни материјал за лабораторијску опрему - септембар 2018 позив, конкурсна документација и одлука о додели уговора

- JNMV17/2018

Набавка добара – рачунарска опрема - септембар 2018 позив, конкурсна документација и одлука о додели уговора

- JNMV18/2018

Набавка добара – годишњи сервис апарата за узорковање суспендованих честица из ваздуха Sven Leckel MVS 6 - октобар 2018 позив, конкурсна документација, одлука о додели уговораи обавештење о закљученом уговору

- JNMV19/2018

Набавка добара – лабораторијски потрошни материјал - октобар 2018 позив и конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV20/2018

Набавка добара – канцеларијске и лабораторијске столице - новембар 2018 позив и конкурсна документација

- JNMV21/2018

Набавка услуге одржавања лабораторијске опреме: годишњи сервис MW система за разарање узорака Anton Paar - новембар 2018 позив, конкурсна документација и одлука о додели уговора

- JNMV22/2018

Набавка добара – рачунарска опрема - новембар 2018 позив и конкурсна документација

- JNMV23/2018

Набавка добара – електричне енергије - децембар 2018 позив, конкурсна документација и питања


1