srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

OTVORENI POSTUPAK

1) T01/18 NABAVKA DOBARA – Laboratorijski potrošni materijal: testovi za Mini Vidas - januar 2018 – konkursna dokumentacija i poziv

2) T02/18 NABAVKA DOBARA –Laboratorijski potrošni materijal: hranljive podloge, mikrobiološki testovi, referentni sojevi, diskovi za ispitivanje rezistencije na antibiotike, testovi za molekularnu dijagnostiku, sredstva za kontrolu sterilizacije - januar 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, ispravka konkursne dokumentacije i pitanje1


1