srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

OTVORENI POSTUPAK

1) T01/17 NABAVKA DOBARA – LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL – TESTOVI ZA MINI VIDAS, REFERENTNI SOJEVI, GOTOVE RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE, SREDSTVA ZA KONTROLU STERILIZACIJE, STERILNI PRIBOR, SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU, SANITETSKI MATERIJAL, ALKOHOL - mart 2017 – konkursna dokumentacija, poziv i odluka o dodeli ugovora

1) T02/17 Nabavka dobara – Laboratorijski potrošni materijal – dehidrisane hranljive podloge, mikrobiološki testovi i sterilno posuđe i pribor - mart 2017 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja, odluka o izmeni i izmena i dopuna konkursne dokumentacije, pitanja 2 i odluka

1) T03/17 Nabavka dobara, laboratorijske opreme - mašina za pranje, dezinfekciju i sušenje laboratorijskog posuđa i pribora, aparat za automatizovano bojenje preparata po Gramm-u, mini laminarna komora, UV lampa sa recirkulatorom - mart 2017 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja, pitanja 2, pitanja 3, pitanja 4, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje

1) T04/17 Nabavka dobara – Laboratorijski potrošni materijal – čvrste i tečne hemikalije, indikatori, titrivali, standardne supstance, referenti materijal, filter papir, stakleno, plastično i metalno posuđe i pribor - april 2017 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja, pitanja2, pitanja3,pitanja4, pitanja5, pitanja6, pitanja7, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje

1) T05/17 Nabavka dobara – Laboratorijski potrošni materijal: testovi i potrošni materijal za PCR, mikrobiološki testovi, boje za Previ Color aparat, laboratorijsko posuđe i sredstva za mašinsko pranje laboratorijskog posuđa - avgustl 2017 – konkursna dokumentacija, poziv , pitanja 1, pitanja 2, pitanja 3, pitanja 4, pitanja 5, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

1) T06/17 Nabavka dobara – Laboratorijski potrošni materijal: testovi za Mini Vidas, hranljive podloge, mikrobiološki testovi, sterilno posuđe i pribor, sanitetski materijal, testovi za Elisa čitač, QuEChERSI, standardi pesticida, stakleno i porcelansko posuđe - oktobar 2017 – konkursna dokumentacija, poziv, izmena konkursne dokumentacije, pitanja 1, pitanja 2, pitanja 3, pitanja 4 i odluka o dodeli ugovora


1