srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

OTVORENI POSTUPAK

1) T01/18 NABAVKA DOBARA – Laboratorijski potrošni materijal: testovi za Mini Vidas - januar 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

2) T02/18 NABAVKA DOBARA –Laboratorijski potrošni materijal: hranljive podloge, mikrobiološki testovi, referentni sojevi, diskovi za ispitivanje rezistencije na antibiotike, testovi za molekularnu dijagnostiku, sredstva za kontrolu sterilizacije - januar 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, ispravka konkursne dokumentacije, pitanje1, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

3) T04/18 Nabavka dobara - Laboratorijski potrošni materijal: čvrste i tečne hemikalije, QuEChERSI, referentni i QC materijali, standardne supstance, testovi za aparate Elisa i spektrofotometar, sterilno posuđe i pribor, sanitetski materijal, pribor za PCR - mart 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja, pitanja2, pitanja3, pitanja4, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

3) T05/18 Nabavka dobara - Laboratorijski potrošni materijal: laboratorijsko staklo i plastika, hemikalije, sterilan pribor za uzorkovanje, volumetrijski pribor i termometri - jun 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja i odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

3) T06/18 Nabavka dobara, laboratorijske opreme - sekvencijalni sempler - uzorkivač suspendovanih čestica (2 kom) i oprema sa potrošnim materijalom za brze mikrobiološke analize vode - jul 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja, pitanja2, pitanja3, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

3) T07/18 Nabavka dobara – Laboratorijski potrošni materijal: Testovi za Mini Vidas, hranljive podloge, testovi za PCR - avgust 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja, odluka o dodeli ugovora i obaveštenje o zaključenom ugovoru

3) T08/18 Nabavka dobara – Laboratorijski potrošni materijal: mikrobiološki testovi, čvrste i tečne hemikalije, sredstva za dezinfekciju, sterilno posuđe i pribor, sanitetski materijal, laboratorijsko staklo i plastika - avgust 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja, pitanja2, pitanja3, pitanja4, pitanja5, pitanja6 i odluka o dodeli ugovora

3) T09/18 Nabavka dobara, laboratorijske opreme - mini laminarna komora, laboratorijski frižider, inkubator sa hlađenjem, centrifuga, digestor, vodeno kupatilo, tehnička vaga, električni rešo i vorteks mešalica. Šifra šifra 38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema -novrmbar 2018 – konkursna dokumentacija, poziv, pitanja, pitanja2, pitanja3, pitanja4, pitanja5 i odluka o dodeli ugovora


1