srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga
vitalni događaji i apsentizam u 2013. godini

  Jan. Feb. Mart April Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Ukupno
Broj epizoda hospitalizacije
2111
2321
2584
 
2535
2239
 
2250
 
2240
 
2219
 
2351
 
2778
 
2523
 
2564
 
28732
Broj dana hospitalizacije  
8050
 
9828
 
11707
 
10449
 
8990
 
9417
 
9559
 
9768
 
9726
 
11627
 
11050
 
11385
 
121556
Broj porođaja
132
108
125
109
118
 
104
 
140
 
156
 
164
 
135
 
139
 
133
 
1561
Broj prekida trudnoće
89
92
84
84
77
 
70
 
70
 
55
 
60
 
54
 
80
 
74
 
889
    - namerni
40
48
38
49
 
48
 
41
 
39
 
35
 
32
 
19
 
31
 
47
 
451
   - medicinski      indikovani
49
44
46
35
29
 
29
 
31
 
20
 
28
 
35
 
49
 
27
 
438
Mortalitet
204
211
186
279
209
 
220
 
234
 
204
 
181
 
235
 
238
 
284
 
2685
Apsentizam
1100
1680
2240
1568
1089
 
1363
 
1165
 
1175
 
1595
 
2000
 
1578
 
1747
 
18300

1