srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

SA AKCIJE U MZ ČANTAVIR

     Nastavljajući akciju “Selu u pohode“ lekari i sestre Zavoda za javno zdravlje Subotica i Doma zdravlja Subotica su došli u MZ Čantavir, 20. februara, i u vremenu od 09 do 12 časova kontrolisali zdravstveno stanje zainteresovanim stanovnicima. Farmaceut Apoteke Subotica je prikupljao lekove sa isteklim rokom upotrebe i razgovarao sa ljudima o načinu upotrebe i čuvanja lekova. Apoteka Subotica je na ovu temu, a radi procene znanja i stavova stanovništva, osmislila upitnik i farmaceut je sproveo anketiranje osoba (anonimno i dobrovoljno). Posle izvršenih merenja lekari su davali savete o pravilnoj ishrani, zdravom načinu života kao i o značaju kontrolnih pregleda. Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je za 109 osoba obavio merenja telesne visine i težine, određujući i indeks telesne mase (BMI). Podeljeno je 64 komada promotivnog materijala.

SA AKCIJE U MZ ČANTAVIR (06. mart)

Nastavljajući, tokom 2013 godine, akciju “Selu u pohode“ stalni partneri u aktivnostima (Centar za promociju zdravlja ZJZS, Preventivni centar Doma zdravlja Subotica, Apoteka Subotica i gradska organizacija Crvenog Krsta) su došli 20. februara, prema dogovoru,  u MZ Čantavir. Građani su pokazali veoma veliku zainteresovanost, i izrazili su potrebu i želju da se ovakva aktivnost uskoro ponovi u njihovoj sredini. Poštujući potrebe stanovništva i pozitivnu orjentaciju prema zdravlju akcija je ponovljena 06. marta, u isto vreme (od devet do dvanaest časova). Posle izvršenih merenja lekari su davali savete o zdravom načinu života i pravilnoj ishrani. Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je za 67 osoba obavio merenja telesne visine i težine, određujući i indeks telesne mase (BMI). Podeljeno je 54 komada različitog promotivnog materijala (lifleti, nalepnice).

Dr Zorica V. Dragaš, Specijalista socijalne medicine


1