srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document
Liderstvo i strategija, utemeljeni putevi ka kvalitetu, pružanje usluga svojim korisnicima i potvrda opredeljenosti upravljanja kvalitetom menadžmenta ZJZS

VIZIJA
Direktor Zavoda za javno zdravlje Subotica sa svojim stručnim timom, obezbeđuje lidersku poziciju u regionu i visoku poziciju na nacionalnoj listi mreže zdravstvenih ustnova sa javno-zdravstvenom ulogom.

MISIJA
Zavod za javno zdravlje Subotica je preventivna zdravstvena ustanova čije je osnovni zadatak očuvanje i unapređenje zdravlja ljudi, kako stanovnika Severno Bačkog Okruga, tako i nacionalnog i globalnog nivoa.  
                                                                      
STRATEGIJA
Direktor Zavoda za javno zdravlje Subotica sa svojim stručnim timom, vodi razvojnu politiku utemeljenu na principima struke, etike, zakonske legislative, sistema kvaliteta kao strateški veoma značajnih faktora. Uz maksimalno angažovanje zaposlenih, upravljanje resursima, uvoditi savremenu metodologiju rada u svim oblastima delatnosti ustanove, pratiti savremene trendove kontinuiranom edukacijom svih zaposlenih, podizati svest i odgovornost, obezbediti kompetentnost, usvajati sistem vrednosti koji predstavlja integralni kodeks struke, etike, strategijskog menadžmenta, opšte kulturno-vaspitnih normi, što sledstveno vodi prosperitetu, zadovoljstvu i ostvarenju interesa svih aktera i zainteresovanih strana.

LIDERSTVO
Lideri stvaraju i održavaju interno okruženje u kojem zaposleni mogu u potpunosti da učestvuju u ostvarivanju ciljeva organizacije.
Top menadžment Zavoda za javno zdravlje Subotica, koji čine direktor, Stručni kolegijum sa predstavnicima svih organizacionih jedinica i predstavnikom rukovodstva za kvalitet,  opredeljen je i odlučan u uspostavljanju, dokumentovanju,  primeni i održavanju sistema menadžmenta kvalitetom,  stalnom poboljšanju efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa implementiranim standardima: SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO/ IEC 17025:2006,i nacionalne i regionalnelegislative.


1