srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

AKREDITOVANI PROGRAMI KME U 2012.

Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je na konkurs Zdravstvenog saveta Srbije u oktobru 2011. godine kod Lekarske komore Srbije akreditovao sledeći program kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika čija realizacija je sprovedena u 2012. godini:

  1. „Unapredi svoj javni nastup“, domaći kurs druge kategorije A-1-3858/2011, realizovan 26. januara 2012. godine, predavač 5 bodova, učesnici 3 boda

Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je na konkurs Zdravstvenog saveta Srbije u januara 2012. godine kod Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije akreditovao sledeće programe kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika:

  1. „Zdrav početak odrastanja sa pravilnom ishranom“,domaći kurs druge kategorije D-1-1116/2012,
  2. „Redovnom higijenom do dobrog zdravlja“,domaći kurs druge kategorije D-1-1117/2012,
  3. „Veštine komunikacije u promociji zdravlja“,domaći kurs druge kategorije D-1-1118/2012,
  4.  „Asertivnim ponašanjem do bolje komunikacije“,domaći kurs druge kategorije D-1-1119/2012,

Preko Doma zdravlja Sremska Mitrovica je akreditovan kurs gde je zaposleni iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica bio predavač.

  • „Uloga zdravstvenih radnika u primeni mera kontrole duvana“, domaći kurs druge kategorije A-1-493/2012, realizovan 07. marta 2012. godine

Opšta bolnica Subotica je akreditovala kurs gde je zaposleni iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica bio predavač.

  • „Genetska osnova kancerogeneze, prevencija, rana dijagnoza i terapiaj kolorektalnog karcinoma“, domaći kurs druge kategorije A-1-2799/2012 (predavači 6 bodova, učesnici 3 boda), realizovan 15. decembra 2012. godine u Opštoj bolnici Subotica i 19. aprila 2013. godine u prostorijama ZJZS za sve zaposlene

1