srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Konferencija za novinare

Dana 25. maja u 10 časova u Zavodu za javno zdravlje Subotice održana je konferencija za novinare povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima. Na Konefrenciji su uzeli učešće brojni partneri: dr Radmila Pavić, Dom zdravlja Subotica, mr ph Nataša Zakić, Apoteka Subotica, Prof. Stipan Peić, UG „Život i zdravlje“, psiholog Svetlana Belančić, OŠ „Miroslav Antić“, biolog Ovari Kristijan, ZOO Palić i  mr sc. med. Nada Kosić Bibić, načelnica Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica. Na konferenciji su bili prisutni i lokalni mediji – 3 RTV stanice i 3 radio stanice. Najavljene su aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvanskog dima. Prisutni novinari su dobili promotivni (radio džinglovi) i pisani materijal.


1