srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga
vitalni događaji i apsentizam u 2011. godini

  Jan. Feb. Mart April Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Ukupno
Broj epizoda hospitalizacije
1909
2139
2789
2555
2203
2392
2169
2179
2350
2418
2498
2591
28192
Broj dana hospitalizacije
8754
10287
12147
11426
9961
10088
10005
9622
9758
10395
10764
11544
124751
Broj porođaja
128
104
116
113
115
112
149
148
130
131
111
108
1455
Broj prekida trudnoće
85
117
97
77
80
91
83
90
73 
71
84
88
1036
    - namerni
46
81
66
43
44
48
43
54
 42
 46
 45
 50
 608
   - medicinski      indikovani
39
36
31
34
36
43
40
36
 31
25
39
38
428
Mortalitet
258
253
226
230
214
203
215
206
243
249
252
40
2589
Apsentizam
1156
1562
1953
1402
1168
1290
1108
1160
1425
1654
1670
1849
17397

 


1