srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

SA KONFERENCIJE
Povodom obeležavanja Svetskog dana srca, u našoj sredini, održana je konferencija za novinare sa sledećim programom:

 PRESS CENTAR GRADSKA KUĆA,
 21. SEPTEMBAR (sreda),11 ČASOVA

1. Gradska uprava, sektor za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, G-đa Marija Biači
2. ZJZS – Centar za promociju zdravlja, dr Zorica V. Dragaš
     "Značaj obeležavanja ovog datuma iz kalendara zdravlja";
3. Preventivni centar Doma zdravlja Subotica, Dr Radmila Pavić
     "Rano otkrivanje bolesti srca i krvnih sudova";
4. Apoteka Subotica, Mr ph Nataša Zakić
     "Pravilna primena terapije";
5. Gradska organizacija Crveni Krst Subotica, G-in Šebek Žolt
     "Mesto i uloga Crvenog Krsta u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova"
Ciljna grupa Kampanje i naših aktivnosti je ukupno stanovništvo, i posebno rizične grupe stanovništva, u smislu primarne i sekundarne prevencije bolesti srca i krvnih sudova. U svetu i u našoj zemlji ova grupa bolesti je prva u mortalitetu. Svake godine je više od polovine svih umrlih osoba završilo svoj život (mnogi i prevremeno) upravo zbog neke od bolesti iz ove velike grupe. Poslednjih decenija se održava ovaj negativan trend, a promocija zdravlja na širokoj osnovi i primarna prevencija dobijaju sve veći značaj.

 


1