srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

AKREDITOVANI PROGRAM ZA ŠKOLE I VRTIĆE U 2011.

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je za školsku 2010/2011 godinu odobrio program stalnog stručnog usavršavanja „Vrtić i škola promovišu zdravlje“ Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica, pod kataloškim brojem 418.

Program je namenjen vaspitačima, nastavnicima, nutricionistima, pedagozima, medicinskim sestrema i stručnim saradnicima koji rade sa decom u vrtićima i školama.

Realizacija programa treba da doprinese očuvanju i unapređenju zdravlja dece predškolskog i školskog uzrasta kroz sticanje potrebnih znanja, veština i oblika ponašanja usmerenih ka zdravom načinu života kod dece i svih onik koji rade sa decom. Cilj programa je edukacija i osposobljavanje timova iz predškolskih i školskih ustanova za uključivanje u izvođenje programa, kao i usvajanje planiranih zdravstveno-vaspitnih sadržaja i potrebnih veština za rad sa decom u procesu prenosa zdravstveno-vaspitnih sadržaja. Program ima za cilj i da zagovara i motiviše razvoj okruženja u predškolskim i školskin ustanovama koje će u svim svojim aspektima biti usmereno ka zdravlju dece koja tu borave.

Sadržaj programa koji je namenjen zaposlenima u vrtićima i školama je: ljudsko telo - delovi tela i unutrašnji organi (mozak, srce, pluća, želudac i creva, jetra, bubrezi) i naša čula (vid, sluh, ukus, miris, dodir); higijena tela i ruku, usta i zuba; disanje na nos i usta (respiratorne infekcije); kako da očuvamo naše srce (usvajanje zdravih oblika ponašanja); kod lekara, u bolnici, kod zubara; kako peremo zube i zašto peremo zube; fizička aktivnost; bezbedan saobraćaj i bezbedno okruženje; rešavanje problema u grupi i drugarstvo; piramida pravilne ishrane-osnovni postulati; priprema jelovnika po porcijama; značaj vitamina i minerala za naše zdravlje (vitamin C, kalcijum, gvožđe); rešavanje problema nepravilne ishrane (gojaznosti); uvođenje zdravih obroka u školi.

Program je realizovan u okvru dvodnevnih seminara sa ukupno 16 sati efektivnog rada. Koristio se radioničarski metod rada sa interaktivnim učešćem svih učesnika. Kroz radionce se primenjivao rad u maloj grupi, diskusije, demonstracije, rešavanje problema, priče, pesmice i zabavne igre.

Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću tima predavača, kao i pre i post testom znanja.

Tokom 2011. godine su održana 3 dvodnevna seminara.

Program su osmislili i realizovali:
mr sc med Nada Kosić Bibić - specijalista socijalne medicine,
Nada Macura – viši dijetetičar nutricionista,
Enika Černik – vaspitač u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Sa održanih seminara:
22. i 23. januar

 

23. i 24. avgust

 

29. i 30. avgust

 

 


1