srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

SAMOODVIKAVANJE

U okviru brojnih aktivnosti na sprovođenju kampanje posvećene zaštiti stanovništva od duvanskog dima Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je u dogovoru sa članovima Republičke stručne Komisije za prevenciju pušenja Ministarstva zdravlja RS preuzeo pripremu edukativnog materijala za samoodvikavanje koji bi se postavio na sajt i bio dostupan svim pušačima. Nakon višemesečnog rada ova aktivnost je završena u novembru postavljanjem „Samoodvikavanja“ na sajt Zavoda za javno zudravlje Subotica o čemu su svi članovi Komisije obavešteni sa očekivanjima da svojim sugestijama doprinesu unapređenju istog. 

Samoodvikavanje


1