srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Dana 24.juna u 11 časova u Sali Zavoda za javno zdavlje Subotica održana je Konferencija za novinare. Konefrenciju je organizoao Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica a uzeli su učešće stručnjaci iz različitih oblasti, ustanova i udruženja – prema predviđenom programu.

PROGRAM STRUČNE I KONFERENCIJE ZA NOVINARE

1. ZJZS – Pozdravna reč, Direktor dr Morana Miković
2. ZJZS – Centar za promociju zdravlja, dr Zorica V. Dragaš
      "Socijalno-medicinski značaj zloupotrebe droga";
3. Fondacija mentalne higijene "Exspecto" -  g-đa Livija Jo Horti
      "Predstavljanje rada udruženja";
4. Opšta Bolnica Subotica – Ambulanta za mentalno zdravlje, Ambulanta za lečenje    bolesti zavisnosti i Odeljenje psihijatrije – dr Zoltan Šagi
     "Aspekti zloupotrebe droga u našoj sredini" ;
5. DZ – Preventivni centar, Načelnik dr Radmila Pavić
     "Prevencija bolesti zavisnosti";
6. DZ – Savetovalište za mlade, dr Sanja Ristić
     "Rad savetovališta za mlade na prevenciji zloupotrebe droga";
7. Fondacija "Mesečina" - Predsednik Skupštine fondacije g-din Kiš Deže
     "Izbor postoji";
8. Zajednica za pomoć ovisnicima "Hosana", g-đa Sanela Kolar; Igor Tot Horgoši – voditelj zajednice, sa svoja dva štićenika
     "Kako zajednica pomaže svojim štićenicima?"
9. Apoteka Subotica, Mr. ph. Nataša Marjanov
     "Zloupotreba lekova, politoksikomanija"
10. Policijska uprava u Subotici – Policijski službenik, g-din Ljubiša Ivanović
      "Borba protiv krijumčarenja droge i rad sa stanovništvom".

Najavljene su aktivnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge i krijumčarenja droge, koje će se organizovati na centralnom Gradskom trgu u vremenu od 10 do 12 časova - 26. juna 2009. godine, i u kojima će učestvovati stručnjaci i aktivisti već gore pomenutih zdravstvenih ustanova i udruženja građana

 


1