srpski  |  magyar  |  english      
  o nama  |    Organizacija i rukovodjenje  |    Aktuelna dogadjanja  |    Kontakt  | 


Untitled Document

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Severnobačkog okruga

- u 2007.godini
- u 2008.godini
- u 2009.godini
- u 2010.godini
- u 2011.godini
- u 2012.godini
- u 2013.godini
- u 2014.godini
- u 2015.godini
- u 2016.godini
- u 2017.godini
- u 2018.godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2011. godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2012. godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2013. godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2014. godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2015. godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2016. godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2017. godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2018. godini
Broj hospitalizovanih pacijenata u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga vitalni događaji i apsentizam u 2019. godini


1